အာဖဂန္နစၥတန္တြင္ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ ေဘးသင့္ခဲ့ရသူမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ကူညီေပးရန္ ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ပန္ၾကား

(GMT+08:00)2022-06-23 15:42:36  

ယခုလ ၂၂ ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဂူတာရက္စ္မွ ထုတ္ျပန္သည့္ ေၾကညာခ်က္တြင္ အာဖဂန္အေရွ႕ပိုင္း၌ ျဖစ္ပြားသည့္ ေျမငလ်င္ေၾကာင့္ အေသအေပ်ာက္ မ်ားခဲ့သည့္အတြက္ ဝမ္းနည္းေၾကကဲြမိေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ လူ႕အဖြဲ႔အစည္းမ်ားအေနႏွင့္  အာဖဂန္ရွိ ေဘးသင့္ခဲ့ရသူမ်ားကို ေထာက္ပံ႔ကူညီရန္ ပန္ၾကားေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။