ကမၻာႀကီးက က်ယ္ေပမဲ့ မင္းနဲ႕ ဆုံေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္(အပုိင္း-၂)

(GMT+08:00)2022-06-09 23:45:03  

အေရွ႕ေတာင္အာရွက အျမင့္ဆုံး ခါကာဘိုရာဇီႏွင္းေတာင္ေပၚမွာ ကံၾကမၼာေႏွာင္ႀကိဳးေၾကာင့္ သူတို႔ ဆုံေတြ႕ခဲ့ၾကတယ္။ ႏွစ္ေပါင္းေထာင္ခ်ီ သမိုင္းရာဇာဝင္ႏွင့္အတူတည္ၿမဲခဲ့တဲ့ ပုဂံၿမိဳ႕ေဟာင္းမွာ စိတ္တူကိုယ္တူ အလုပ္ပူးေပါင္းလုပ္ေဆာင္ရင္း အတူတူျဖတ္သန္းခဲ့ၾကတယ္။ (ကမၻာႀကီးက က်ယ္ေပမဲ့ မင္းနဲ႕ ဆုံေတြ႕ခြင့္ရခဲ့ပါတယ္) ဇာတ္လမ္းေလးကို အတူတူ နားဆင္ၾကရေအာင္။