ဝင္ခ်မ္ အာကာသယာဥ္လႊတ္တင္ေရးစခန္းသို႔ ရွီက်င့္ဖိန္ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈ

(GMT+08:00)2022-04-15 15:25:01  

ဧၿပီလ ၁၂ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္ သည္ ဝင္ခ်မ္ အာကာသ ယာဥ္လႊတ္တင္ေရးစခန္းသို႔ သြားေရာက္ၾကည့္ရႈၿပီး စခန္းမွ ဝန္ထမ္းအားလံုးကို ႏွစ္သိမ္႔အားေပးခဲ့ပါသည္။

ရွီက်င့္ဖိန္ က မူလအစီအစဥ္အတိုင္း ယခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အာကာသ စခန္းကို တည္ေဆာက္ၿပီးစီးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ထ်န္က်ိဳအမွတ္၄၊ ထ်န္က်ိဳအမွတ္၅ ကုန္တင္ အာကာသယာဥ္ႏွင့္ ဝင့္ထ်န္၊ မြန္႔ထ်န္ စမ္းသပ္ေရးအခန္းမ်ားကို ဝင္ခ်မ္ အာကာသယာဥ္ လႊတ္တင္ေရးစခန္းမွ လႊတ္တင္မည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေသခ်ာစြာျပင္ဆင္ရန္၊ ေသခ်ာစြာ စည္းရံုးရန္၊ ေသခ်ာစြာအေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ လိုၿပီး လႊတ္တင္ေရးတာဝန္ကို ေက်ပြန္စြာ ထမ္းေဆာင္ရေၾကာင္း အေလးထားေျပာၾကားခဲ့ပါသည္။