ကုန္းပတ္တစ္လက္မစီတိုင္းမွာ အခ်စ္ေတြ ျပည့္ႏွက္ေနေသာပုံျပင္ေလး

(GMT+08:00)2022-04-14 22:14:36  

၂၀၁၃ ခုႏွစ္ ဩဂုတ္လတုန္းက ရန္ကုန္ သီလဝါဆိပ္ကမ္းမွာဆိုက္ကပ္ခဲ့တဲ့တ႐ုတ္ေရတပ္ ၿငိမ္းခ်မ္းေရးသဘ္ောေဆး႐ုံ ကိုမွတ္မိပါေသူလား။ ဒီသေဘာ္ေပၚမွာ ဘာေတြျဖစ္ခဲ့လဲဆိုတာကိုသိခ်င္ရင္ “ကုန္းပတ္တစ္လက္မစီတိုင္းမွာ အခ်စ္ေတြ ျပည့္ႏွက္ေနေသာပုံျပင္ေလး” ဆိုတဲ့ေရဒီယီုဇာတ္လမ္းတြဲေလးကိုနားဆင္ၾကည့္ၾကပါရွင္။