ခရာညီအစ္ကိုရဲ႕စြန့္စားခန္း(အပုိင္း-၂)

(GMT+08:00)2022-04-14 10:00:00  

ဧဒင္ပယ္လယ္ေကြ႕ရဲ႕က်ယ္ေျပာလွတဲ့ပင္လယ္ျပင္မွာ ဆိုမာလီပင္လီဓားျပမ်ား ထင္ရာဆိုင္းေနပါတယ္။ ၂၀၀၈ ခုႏွစ္ကစၿပီး တ႐ုတ္ေရတပ္ဟာ ဧဒင္ပင္လယ္ေကြ႕သို႔ ပင္လယ္ျပင္ေစာင့္ေရွာက္ေရးတပ္မ်ားကိုေစလႊတ္ကာ ပင္လယ္ဓားျပမ်ားကိုခုခံကာ သြားလာျဖတ္သန္းသည့္သေဘၤာေတြကို ကာကြယ္ေရးလုပ္ေဆာင္ခဲ့ပါတယ္။ ဒီေနရာမွာ ျမန္မာသေဘၤာေမာင္းနင္သူအရာရွိနဲ႕တ႐ုတ္ေရတပ္ကပၸတိန္ၾကားမွာ ဘယ္လိုစိတ္ဝင္စားဖြယ္အျဖစ္အပ်က္ေတြျဖစ္မလားဆိုတာကို ခရာညီအစ္ကိုရဲ႕စြန့္စားခန္း ေရဒီယိုဇာတ္လမ္းကို နားဆင္ၾကည့္ၾကရေအာင္လားရွင္။