ပီကင္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားျပိဳင္ပြဲႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားျပိဳင္ပြဲ ဂုဏ္ျပဳခီ်းျမွင့္ပြဲအခမ္းအနားကို က်င္းပ

(GMT+08:00)2022-04-08 11:49:07  

ပီကင္း ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားျပိဳင္ပြဲႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားျပိဳင္ပြဲ ဂုဏ္ျပဳခ်ီးျမွင့္ပြဲအခမ္းအနားကို ဧျပီလ ၈ ရက္ေန႔ နံနက္ပိုင္းတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံ ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ၾကီး၌ ၾကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ က်င္းပခဲ့ပါသည္။ တရုတ္ႏုိင္ငံေတာ္ဥကၠ႒ ရွီက်င့္ဖိန္ အပါအဝင္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီႏွင့္ ႏိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားက ပီကင္းေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားျပိဳင္ပြဲႏွင့္ မသန္စြမ္းသူမ်ား ေဆာင္းရာသီ အိုလံပစ္ အားကစားျပိဳင္ပြဲအတြက္ ထူးခၽြန္ေသာ အက်ိဳးျပဳမႈမ်ားကို ေဆာင္ရြက္ခဲ့ေသာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားႏွင့္ လူပုဂၢိဳလ္မ်ားကို ဆုမ်ားခ်ီးျမွင့္ေပးအပ္ခဲ့သည္ဟု China Media Group မွ သတင္းအရ သိရပါသည္။