ဆား စားမ်ားျခင္းနဲ႔ မ်က္စိတိမ္စဲြေရာဂါ

(GMT+08:00)2017-12-15 16:33:51  CRI

ဆား စားမ်ားျခင္းနဲ႔ မ်က္စိတိမ္စဲြေရာဂါ

    မ်က္စိတိမ္စဲြ ေရာဂါဟာ မ်က္မျမင္ ျဖစ္ေစနုိင္တဲ႔ ေရာဂါ တစ္မ်ဳိး ျဖစ္တယ္။ အခုေလာေလာဆယ္ သုေတသနရလဒ္အရ ဆား စားတာ မ်ားတဲ႔လူဟာ ဆား စားတာ နည္းတဲ႔လူထက္ မ်က္စိ တိမ္စဲြ ေရာဂါ ျဖစ္နွုန္း ပုိမ်ားတယ္။ သုေတသနျပဳလုပ္သူေတြက အသက္ ၄၉ နွစ္ ကေန ၉၇ နွစ္အရြယ္အထိ လူ အေယာက္ ၃၀၀၀ ကုိ စစ္တမ္းေကာက္ယူမွု ျပဳလုပ္တယ္။ သူတုိ႔ထဲမွာ လူ အေယာက္ ၁၆၀ ဟာ ေနွာင္းပုိင္း မ်က္စိ တိမ္္စဲြ ေရာဂါ ရွိျပီး အေယာက္ ၉၇၀ တုိ႔ဟာ ဆားစားတာနဲ႔ မဆုိင္တဲ႔ တျခား မ်က္စိ တိမ္စဲြ ေရာဂါ ရွိတယ္။ ဒါ႔အျပင္ ဆားစားတာ မ်ားလြန္းအားၾကီးရင္ မ်က္စိ တိမ္စဲြေရာဂါ ျဖစ္တတ္တဲ႔အျပင္ ဆီးခ်ိဳနဲ႔ ေသြးတုိး အစရွိတဲ႔ နာတာရွည္ ေရာဂါေတြလည္း ျဖစ္တတ္တယ္လုိ႔ ေတြ႔ရွိတယ္။