• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္တြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းကို ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရး အဖဲြ႔ ခ်ီးက်ဴး 2018YY04MM13DD
• တရုတ္ျပည္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ေဇာက္ခ်က်င္႔သံုးေရး ေဆာင္ရြက္ခ်က္ မ်ားသည္ ေဟာ္လန္ႏွင္႔ တရုတ္ အတြက္ အက်ိဳးရွိဟု ေဟာ္လန္ ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ဆို 2018YY04MM13DD
• ကမၻာ စီးပြားေရး အုပ္စုမ်ားသည္ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ျဖစ္ေနေသာ တရုတ္ျပည္ႏွင္႔ အတူ ဖံြ႔ၿဖိဳးသင္႔ဟု ဂ်ာမဏီ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးေဟာင္းဆို 2018YY04MM13DD
• ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္တြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းသည္ အေရးႀကီးသည့္ တရား ဥပေဒ ဆိုင္ရာ အနက္အဓိပၸါယ္ ရွိဟု အီတလီ ဥပေဒ ပညာရွင္ဆို 2018YY04MM13DD
• မီဒီယာမ်ား အဆင္႔ျမင္႔ ထိပ္သီး အစည္းအေဝးသည္ ႏိုင္ငံ အသီးသီးက တရုတ္ျပည္ကို အမွန္တကယ္ သိရွိနားလည္ရန္ အက်ိဳးရွိဟု စပိန္ ႏိုင္ငံတကာ အသံလႊင္႔ ဌာန ဌာနမွဴးဆို 2018YY04MM13DD
• ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္တြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ မိန္႔ခြန္းကို ၾသစေၾတးလ် ႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး ေလာက ခ်ီးက်ဴး 2018YY04MM13DD
• ပုိေအာ္အာရွဖုိရမ္ႏွင္႔ပတ္သက္ၿပီး ဦးကိုကိုရဲ႕အျမင္ 2018YY04MM12DD
• ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္ေၾကညာေသာတံခါးဖြင္႔ေဆာင္ရြက္ခ်က္သစ္မ်ားသည္ ေဒသတြင္းႏွင္႔ ကမၻာ အတြက္ အက်ိဳးရွိဟု ကေမၻာဒီးယားႏုိင္ငံေတာ္ရုပ္ျမင္သံၾကားဌာနဒုဌာနမွဴးဆုိ 2018YY04MM12DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ျပည္တြင္းျပည္ပ ကုမၸဏီလုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင္႔ တုိင္ပင္ေဆြးေႏြး 2018YY04MM12DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္သို႔ တက္ေရာက္ၾကေသာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ားႏွင္႔ ႏွီးေႏွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပ 2018YY04MM11DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ စင္ကာပူဝန္ၾကီးခ်ဳပ္နွင္႔ ေတြ႔ဆံု 2018YY04MM11DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္၊ ဒူတာေတးနွင္႔ေတြ႔ဆံု 2018YY04MM11DD
• တရုတ္ျပည္၏တံခါးဖြင္႔ေရးတုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ပိုေအာ္ဖိုရမ္သို႔တက္ေရာက္သည္႔ႏိုင္ငံျခားသားမ်ားက ခ်ီးက်ဴး 2018YY04MM11DD
• ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္သည္ ကမၻာႏွင္႔ ေဒသတြင္း ျပႆနာမ်ားကို ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အေရးႀကီး ပလက္ေဖာင္း ဖန္တီးေပးဟု ကေမၻာဒီးယား အစုိးရ အႀကံေပးအရာရွိဆို 2018YY04MM11DD
• ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္းေထာက္ခံသည့္ႏိုင္ငံမ်ား ေအာင္ျမင္မည္ဟု ဝမ္ယိဆို 2018YY04MM11DD
• ဥကၠ႒ရွီက်င္႔ဖိန္ ပုိေအာ္အာရွဖုိရမ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ဖြင္႔ပြဲအခမ္းအနား၌ မိန္႔ခြန္းကို ႏုိင္ငံတကာမိသားစုႀကီးအာရံုစူးစိုက္ 2018YY04MM11DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံ၏တံခါးဖြင္႔အေတြ႔အႀကံဳ မွီျငမ္းဖြယ္ရာရွိသည္ဟုျမန္မာမီဒီယာသမားဆုိ 2018YY04MM11DD
• ပုိေအာ္ အာရွဖုိရမ္ တက္ေရာက္သူမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္၏ တံခါးဖြင္႔ေရး ေဆာင္ရြက္မွုသစ္မ်ားကုိ ခ်ီးက်ဴး 2018YY04MM11DD
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ နုိင္ငံအသီးသီးမွ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ Belt and Road ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ေဆြးေႏြး 2018YY04MM11DD
• ပိုေအာ္အာရွဖိုရမ္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ႏွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး ဖြင္႔ပဲြ အခမ္းအနားတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ေျပာၾကားသည့္ မိန္႔ခြန္း၏ အဓိက အခ်က္မ်ား 2018YY04MM10DD
• တရုတ္ျပည္၏ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႕ရန္ အေရးႀကီးေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွီက်င္႔ဖိန္ ေၾကညာ 2018YY04MM10DD
• ပညာမူပုိင္ခြင္႔အားျဖည္႔ထိန္းသိမ္းေစာင္႔ေရွာက္ေရးသည္ တရုတ္စီးပြားေရး ယွဥ္ျပိဳင္ႏုိင္စြမ္းကုိ တုိးျမွင္႔ရန္ အၾကီးဆံုးတြန္းအားေပးမႈျဖစ္ 2018YY04MM10DD
• တရုတ္ျပည္တံခါးဖြင္႔ေရး တုိးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ရွီက်င္႔ဖိန္ေၾကညာ 2018YY04MM10DD
• ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ တံခါးဖြင္႔မႈ၊ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ ဆန္းသစ္ တီထြင္မႈတို႔သည္ လက္ရွိ ကမၻာႀကီး၏ ေရစီးေၾကာင္း ၃ခုျဖစ္သည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို 2018YY04MM10DD
• တရုတ္ျပည္သည္ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ ဘဝ လိုအပ္မႈမ်ားကို ျဖည့္ဆည္းရန္ သြင္းကုန္ တိုးခ်ဲ႕မည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆို 2018YY04MM10DD
• တရုတ္ျပည္သည္၊ ေစ်းကြက္ဝင္ ကန္႔​သတ္​ခ်ဳပ္​ျခယ္​မႈ အတိုင္းအတာၾကီးမားစြာ ေလွ်ာ႔ပါး မည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆို 2018YY04MM10DD
• Belt & Road ကို အက်ယ္ျပန္႔ဆံုးေသာ ႏုိင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ပလက္ေဖါင္းျဖစ္ေအာင္ တည္ေထာင္မည္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ဆုိ 2018YY04MM10DD
• တရုတ္ႏုိင္ငံဖြံ႔ၿဖိဳးတုိးတက္မႈသည္ လက္ရွိႏုိင္ငံတကာစည္းစနစ္ကို တြန္းလွန္မည္မဟုတ္ 2018YY04MM10DD
• ျပီးခဲ႔သည္႔ ႏွစ္၄၀အတြင္း တရုတ္ ဂ်ီဒီပီ စုစုေပါင္းပမာဏ ႏွစ္စဥ္ ၉.၅ ရာခုိင္ႏႈန္းတုိးမ်ား 2018YY04MM10DD
• ေခတ္မီေရးသို႔ ေပါက္ေရာက္လမ္း တစ္ခုတည္းမဟုတ္ဟု ရွီက်င္႔ဖိန္ ဆို 2018YY04MM10DD
1  2  
   Webradio