• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ တတိယ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး ရုပ္သိမ္း 2015YY03MM15DD
• တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မီဒီယာသမားမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ 2015YY03MM14DD
• တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ရွီက်င္႔ဖိန္ေျပာၾကား 2015YY03MM13DD
• ၂၀၁၅-ခုနွစ္ ဗဟိုနွင္႔ေဒသႏၱရဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္း ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔စီးပြားေရးကို ပံုေဖာ္ 2015YY03MM13DD
• CPPCC ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးရုပ္သိမ္း 2015YY03MM13DD
• ပါတီလုပ္နည္းလုပ္ဟန္ကို ဘက္စံုၾကပ္မတ္ေရး ႏိုင္ငံျခားမီဒီယာေတြ အာရံုစိုက္ 2015YY03MM11DD
• ယခုႏွစ္တြင္ ဥပေဒမ်ားစြာ NPC ျပင္ဆင္မည္ 2015YY03MM11DD
• ၁၂-ၾကိမ္ေျမာက္ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္တတိယအၾကိမ္အစည္းအေဝး အဆိုျပဳခ်က္ ၅၂၀-ေက်ာ္ရရွိျပီ 2015YY03MM11DD
• ဥပေဒျပဳေရးဥပေဒ ျပင္ဆင္ေရးမူၾကမ္း ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ စိစစ္ေန 2015YY03MM11DD
• တရုတ္အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ မေလးရွားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္၏ နိုင္ငံေရးအတြင္းေရးမွဴးေဟာင္း ခ်ီးက်ဴး 2015YY03MM10DD
• တရုတ္သံတမန္ေရးလုပ္ငန္း နိုင္ငံတကာမိသားစုခ်ီးက်ဴး 2015YY03MM10DD
• ျပည္လံုးဆိုင္ရာျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔တို႔၏ ေဆြးေႏြးပြဲမ်ားတြင္ နိုင္ငံေတာ္ ေခါင္းေဆာင္မ်ားပါဝင္ 2015YY03MM10DD
• OBORမဟာဗ်ဴဟာတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္မည္ဟု ဆန္ရွာၿမိဳ႕ေတာ္ဝန္ ဆို 2015YY03MM09DD
• စီးပြားေရးစၾကၤန္တည္ေဆာက္ေရးတြန္းအားေပးမည္ဟု ယူနန္ကိုယ္စားလွယ္ဆို 2015YY03MM09DD
• ကြမ္ရွီး-အာဆီယံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္ရန္ ရွီက်င္႔ဖိန္ညႊန္ၾကား 2015YY03MM09DD
• ၁၂-ၾကိမ္ေျမာက္CPPCC တတိယအၾကိမ္အစည္းအေ၀း၏ ဒုတိယအၾကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေ၀း က်င္းပ 2015YY03MM09DD
• တရုတ္စီးပြါးေရး အေျခအေနသစ္မွာ အခြင္႔အလမ္းအသစ္ မ်ားျပား 2015YY03MM09DD
• ၁၂-ႀကိမ္ေျမာက္NPCတတိယအႀကိမ္အစည္းအေဝး၏ ဒုတိယအႀကိမ္မ်က္ႏွာစံုညီ အစည္းအေဝး က်င္းပ 2015YY03MM08DD
• ျမန္မာအေရွ႕ေျမာက္ ပိုင္းေဒသမွာ တည္ၿငိမ္မႈရရွိေစလိုေၾကာင္း ဝမ္ယိ ေျပာဆို 2015YY03MM08DD
• ၂၀၁၅- တရုတ္ႏိုင္ငံျခားေရးအတြက္ ေသာ့ခ်က္က်ေဝါဟာရမ်ား ဝမ္ယိ ေျပာၾကား 2015YY03MM08DD
• တရုတ္ထူးျခားခ်က္ဝိေသသပါရွိေသာႏိုင္ငံႀကီးႏိုင္ငံျခားေရးမူဝါဒမွာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ၿပီး အျပန္အလွန္အက်ိဳးရရွိေစျခင္းျဖစ္ 2015YY03MM08DD
• အဂတိလိုက္စားမႈတိုက္ဖ်က္ေရး ႏိုင္ငံတကာပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို အားသစ္ ေလာင္းေပးမည္ဟု ဝမ္ယိ ဆို 2015YY03MM08DD
• MH၃၇၀-ခရီးသည္တင္ေလယာဥ္ အဆက္အသြယ္ျပတ္ေတာက္မႈ ၁-ႏွစ္ျပည့္ၿပီ 2015YY03MM08DD
• ျပည္လံုးဆို္င္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ ဖူက်န္႔ျပည္နယ္ မ်က္နွာစံုညီ အစည္းအေဝးက်င္းပ 2015YY03MM07DD
• တရုတ္၊အာဆီယံပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးတြင္ ကြမ္ရွီး၏အခန္းက႑ လူအမ်ားအာရံုစိုက္ၾက 2015YY03MM07DD
• တရုတ္-အာဆီယံလြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္္ျမွင္႔တင္ေရးေဆြးေႏြးမႈကို အားျဖည္႔ ေဆာင္ရြက္ 2015YY03MM07DD
• လာမယ္႔ နွစ္ ၂၀ အတြင္း တရုတ္စီးပြါးေရး ၇ ရာခုိင္နွုန္း တုိးတက္နုိင္မယ္ 2015YY03MM06DD
• ဖိလစ္ပိုင္ရွိတ႐ုတ္သတင္းစာ တ႐ုတ္NPCႏွင္႔ CPPCCက်င္းပျခင္းကို ဂုဏ္ျပဳခ်ီးက်ဴး 2015YY03MM05DD
• ၁၂-ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ တတိယအၾကိမ္အစည္းအေဝး က်င္းပ 2015YY03MM05DD
• အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားႏွင့္ ေရာဂါကုသ ကာကြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ရန္ တြန္းအားေပးလို 2015YY03MM04DD
1 2
   Webradio