• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မီဒီယာသမားမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

အခ်ိဳ႔ေဒသမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား၏ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္တို႔ ပါဝင္

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္ အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပေနစဥ္

ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္ အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပေနစဥ္

NPCဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်န္တယ္က်န္း ဦးစီးက်င္းပ

မတ္လ၅-ရက္ေန႔NPCဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားျမင္ကြင္းတစ္ခု

NPCကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ ေလ့လာမွတ္သား

NPCကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆိုေနစဥ္

NPCႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာၾကေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား

NPCႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

စီအာအိုင္၏တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ

ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီးအျပင္ဘက္တြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾက

NPCႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတြင္ သတင္းရယူရန္ ေရာက္ရွိလာၾကေသာ ႏိုင္ငံျခားသတင္းေထာက္မ်ား

NPCႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝး ဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်င္းပ

အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ ျပင္ဆင္ေနစဥ္

၄င္း၏အဆိုျပဳလႊာႏွင့္ပတ္သက္၍ အျခားေကာ္မတီဝင္မ်ားထံမွ အႀကံျပဳခ်က္ေတာင္းရန္ ေဆာင္ရြက္ေနေသာ CPPCCေကာ္မတီဝင္တစ္ဦး

အစည္းအေဝးက်င္းပရန္ျပင္ဆင္သူအမ်ိဳးသမီးဝန္ထမ္းအခ်ိဳ႕

တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီဝင္အခ်ိဳ႕ အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ျခင္းအမွတ္တရဓာတ္ပံုရိုက္ေနစဥ္

တရုတ္တိုင္းရင္းသားဝတ္စံု ဝတ္ဆင္ထားေသာ တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီဝင္အခ်ိဳ႕

တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီဝင္ ေခၽြယံုယြမ္း

တရုတ္ျပည္သူ႔ႏိုင္ငံေရးအတိုင္ပင္ခံကြန္ဖရင့္ ျပည္လံုးဆိုင္ရာေကာ္မတီဝင္ ေယာမင္း

သာယာေသာ ရာသီဥတုျဖင့္ NPC ႏွင့္ CPPCC ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးမ်ားကို ႀကိဳဆို
   Webradio