• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာ႔ရုပ္ရွင္ျမွင္႔တင္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းၾကည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေနစဥ္

(GMT+08:00) 2015-03-26 13:34:27

ျမန္မာ႔ရုပ္ရွင္ျမွင္႔တင္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းၾကည္ အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေၾကာင္း လက္မွတ္ေရးထိုးေနစဥ္

 

   Webradio