• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာ႔ရုပ္ရွင္ျမွင္႔တင္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းၾကည္ ပိုေအာ္အာရွဖုိရမ္ မီဒီယာေခါင္းေဆာင္မ်ား တံခါးပိတ္အစည္းအေဝး တက္ေရာက္ေနစဥ္

(GMT+08:00) 2015-03-26 13:25:22

ျမန္မာ႔ရုပ္ရွင္ျမွင္႔တင္ေရးဦးစီးဌာန ဒုတိယညႊန္ၾကားေရးမွဴးခ်ဳပ္ ဦးဝင္းၾကည္ ပိုေအာ္ အာရွဖုိရမ္ မီဒီယာေခါင္းေဆာင္မ်ားတံခါးပိတ္အစည္းအေဝးတက္ေရာက္ေနစဥ္

 

   Webradio