• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဝန္ႀကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္ အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကို တင္ျပ
More>>

• ၁၂ ၾကိမ္ေျမာက္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ တတိယ အၾကိမ္ အစည္းအေဝး ရုပ္သိမ္း
• တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မီဒီယာသမားမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• တပ္မေတာ္တည္ေဆာက္ေရးမဟာဗ်ဴဟာ ရွီက်င္႔ဖိန္ေျပာၾကား
• ၂၀၁၅-ခုနွစ္ ဗဟိုနွင္႔ေဒသႏၱရဘတ္ဂ်က္မူၾကမ္း ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔စီးပြားေရးကို ပံုေဖာ္
• CPPCC ႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးရုပ္သိမ္း
More>>

တရုတ္ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ လီေခ႔ခ်န္၏ ၂၀၁၅-ခုႏွစ္ အစုိးရလုပ္ငန္း အစီရင္ခံစာ


• တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရးအတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာေကာ္မတီ ဥကၠ႒ မီဒီယာသမားမ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ

• အခ်ိဳ႔ေဒသမ်ားမွကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔မ်ား၏ေဆြးေႏြးပြဲတြင္ ရွီက်င္႔ဖိန္တို႔ ပါဝင္

• ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္ အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပေနစဥ္

• ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္လီေခ့ခ်န္ အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာကုိ တင္ျပေနစဥ္

• NPCဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား က်န္တယ္က်န္း ဦးစီးက်င္းပ

• မတ္လ၅-ရက္ေန႔NPCဖြင့္ပြဲအခမ္းအနားျမင္ကြင္းတစ္ခု

• NPCကိုယ္စားလွယ္မ်ား အစိုးရလုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ ေလ့လာမွတ္သား

• NPCကိုယ္စားလွယ္မ်ား ႏိုင္ငံေတာ္သီခ်င္း သီဆိုေနစဥ္

• NPCႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးတက္ေရာက္လာၾကေသာကိုယ္စားလွယ္မ်ား

• NPCႏွစ္ပတ္လည္အစည္းအေဝးဖြင့္ပြဲအခမ္းအနား

• စီအာအိုင္၏တိုက္ရိုက္ထုတ္လႊင့္မႈ

• ျပည္သူ႔ခန္းမေဆာင္ႀကီးအျပင္ဘက္တြင္ လံုၿခံဳေရးတာဝန္ထမ္းေဆာင္ေနၾက
More>>