• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ျမန္မာလက္ေရြးစင္အားကစားသမားထံုးလင္းသည္ အမ်ိဳးသား၆၆-၈၁ကီလိုတန္းအဆင္႔ ဂ်ဴဒိုျပိဳင္ပြဲတြင္ ဆ႒မေနရာရရွိ
More>>
图片