• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
အာဆီယံသည္ RCEP-ေခၚ ေဒသတြင္း ဘက္စံု စီးပြားေရး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ဆိုင္ရာ ေဆြးေနြးပဲြကို စတင္က်င္းပျခင္း။ လာအိုနိုင္ငံသည္ ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔တြင္ ပါဝင္ျခင္း။ ဖိလစ္ပိုင္ အစုိးရသည္ ျပည္တြင္း အၾကီးဆံုး အစုိးရဆန္႔က်င္ေရး လက္နက္ကိုင္နွင္႔ ျငိမ္းခ်မ္းေရး မူေဘာင္ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တရားဝင္ လက္မွတ္ေရးထုိးခ်ဳပ္ဆိုၾကျခင္း။  အာဆီယံ နိုင္ငံမ်ားရွိ အစုရွယ္ယာ ေစ်းကြက္မ်ား၏ ေရာင္းဝယ္ေရး စနစ္တို႔အၾကား အျပန္အလွန္ ဆက္စပ္ေရး စီမံကိန္းကို တရားဝင္ စတင္က်င္႔သံုးျခင္း။
ကေမၻာဒီးယားနွင္႔ ထိုင္းနိုင္ငံသည္ အျငင္းပြားမွု ရွိသည္႔ ေဒသမ်ားမွ စစ္တပ္ရုပ္သိမ္းျခင္း။ အာဆီယံ နိုင္ငံျခားေရး ဝန္ၾကီးမ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ပူးတဲြ ေၾကညာခ်က္ကို ပထမဆံုးအၾကိမ္အျဖစ္ ခ်ဳပ္ဆိုျခင္းမရွိျခင္း။ အေမရိကန္နွင္႔ ျမန္မာနိုင္ငံတို႔သည္ သံအဆက္အသြယ္ ျပန္လည္ထားရွိျခင္း။ မဲေခါင္ျမစ္ လူသတ္မွု၏ လက္သည္တရားခံကို လာအို-နိုင္ငံတြင္ ဖမ္းဆီးမိခဲ႔ျခင္း။
တရုတ္နွင္႔ဖိလစ္ပိုင္နွစ္နိုင္ငံ၏ ဟြမ္ယန္-ကြ်န္း အေရးအခင္း ေျပျပစ္လာျခင္း။ အမ်ိဳးသား ဒီမိုကေရစီ အဖဲြ႔ခ်ဳပ္ ေခါင္းေဆာင္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ လႊတ္ေတာ္အမတ္ အျဖစ္ အေရြးခံရျခင္း။