• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

FreecallCRI အခမဲ့ဖုန္းကိုအသံုးျပဳရန္ႀကိဳဆိုပါတယ္

(GMT+08:00) 2012-03-22 11:16:23

 

အကူအညီ

FreecallCRIဟာ CRIနဲ႔သင့္ရဲ့ဆက္သြယ္မႈကိုအခမဲ့ဝန္ေဆာင္မႈတစ္ခုေပးေနတာျဖစ္ပါတယ္။

FreecallCRIကိုအသံုးျပဳရန္အတြက္ သင့္ကြန္ျပဴတာတြင္ Headset(သို႔)Headphone တစ္ခုႏွင့္ဆက္ရန္လိုပါတယ္။

FreecallCRIကိုပထမအႀကိမ္အသံုးျပဳပါက Browser plug-in ကိုတပ္ဆင္ရန္လိုပါတယ္။

၁၀-စကၠန့္ၾကာျပီးေနာက္ ဖုန္းျပန္ေျဖသူမရိွပါက message ကိုခ်န္ထားႏိုင္ပါသည္။

   Webradio