• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေရေအးနဲ႔ ေရခ်ိဳးျခင္းေၾကာင္႔ ရရွိနိုင္တဲ႔ ေကာင္းက်ိဳးမ်ား

(GMT+08:00) 2015-11-02 11:14:15

 

ေရေအးခ်ိဳးျခင္းနဲ႔ ရနိုင္တဲ႔ က်န္းမာေရးေကာင္းက်ိဳးေတြရွိတာကို ရွင္သိပါရဲလား။

(၁) ေသြးလွည္႔ပတ္မႈေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊

 

(၂) စိတ္က်ေရာဂါျဖစ္ျခင္းမွ ကင္းေဝးေစျခင္း၊

 

(၃)အေရျပားနဲ႔ ဆံပင္အတြက္ ေကာင္းမြန္ေစျခင္း၊

(၄)အားကစားလုပ္ေဆာင္မႈစြမ္းရည္ျမင္႔တင္ေစျခင္း၊

(၅)စိတ္စြမ္းအားျမင္တင္ေစျခင္း

 

 

   Webradio