• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သင္ခန္းစာ (၆) ခ်ိန္းဆုိျခင္း။

(GMT+08:00) 2011-09-14 17:12:04

第六课    约会¸click here to listen

သင္ခန္းစာ (၆)  ခ်ိန္းဆုိျခင္း။

 

wéi,  qǐng  wèn  shì  nǎ  wèi

1,    喂,               位?    

ဟလို၊ ဘယ္သူပါလဲ။

 

      nǐ   shén  me   shí   hòu  yǒu  kòng

2,                            空?

      ခင္ဗ်ားဘယ္အခ်ိန္အားမလဲ။

 

      wǒ   men  jǐ   diǎn  jiàn  miàn?       zài    nǎ   er    jiàn  miàn

3,                        面?                        面?

      ကၽြန္ေတာ့္တို႔ဘယ္အခ်ိန္ေတြ႔ၾကမလဲ။       ဘယ္မွာေတြ႔ၾကမလဲ။

 

စကားေျပာ(၁)  对话一:

A: 喂,请问是哪位?           ဟလို၊ ဘယ္သူပါလဲ။

B: 喂,我是王龙。               ဟလို၊ ကၽြန္ေတာ္ Wang Long ပါ။

 

စကားေျပာ(၂)  对话二

B: 你什么时候有空         ခင္ဗ်ားဘယ္အခ်ိန္အားမလဲ။

A: 周末。                           စေန၊တနဂၤေႏြ(မွာအားတတ္ပါတယ္)။

B: 我们一起吃饭好吗        ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ထမင္းအတူတူစားၾကရေအာင္လား။

A: 可以。                           ရပါတယ္။(ရတာေပါ့)

 

စကားေျပာ(၃)  对话三

A: 我们几点见面?              ကၽြန္ေတာ့္တို႔ဘယ္အခ်ိန္ေတြ႔ၾကမလဲ။ 

在哪儿见面?                 ဘယ္မွာေတြ႔ၾကမလဲ။

B: 晚上八点。在北京饭店。  ည(၈)နာရီ။ ပီကင္းဟိုတယ္မွာ။

   Webradio