• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္စီးပြားေရးဖံြ႔ျဖိဳးတိုးတက္မႈကို အင္ဒိုၾကိဳဆို
• ဖိလစ္ပိုင္ ဆူရီေကာ္ၿမိဳ႕၌ ၅႕၉ အဆင္႔ ေျမငလ်င္လႈပ္
• ထိုင္းႏိုင္ငံေရးႏွင္႔ စီးပြားေရး နယ္ပယ္မွ ပုဂၢိဳလ္မ်ား တရုတ္အစိုးရီေပၚလစီကို အာရံုစိုက္ၾက
• အမည္မေပၚေသးေသာဥစၥာတစ္စင္းကို ေျမာက္ကိုးရီးယားစမ္းသပ္ပစ္လႊတ္သည္ဟု ေတာင္ကိုးရီးယားဆို
• ယူကရိန္းအေရွ႔ပိုင္းေဒသအျငိင္းပြားမႈမ်ားေၾကာင္႔ ေသဆံုးသူဦးေရမွာ ၂၀၁၆ခုႏွစ္ႏွစ္ကုန္ပိုင္းထက္၁ဆတိုးမ်ားလာ
• တရုတ္စီးပြားေရးနွင္႔ ပတ္ဝန္းက်င္ထိန္းသိမ္းေရးအေပၚ ရုရွားမီဒီယာမ်ားအာရံုစိုက္ၾက
• တရုတ္စီးပြားေရးခန္႔မွန္းေျခတိုးတက္နႈန္းထိန္းညွိျခင္း ကန္ မီဒီယာမ်ားအာရံုစိုက္
• ကမၻာ႔ စီမံခန္႔ခဲြေရးတြင္ တရုတ္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အခန္းက႑မွ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ရန္ ႀကိဳဆိုဟု တရုတ္ႏိုင္ငံ ဆိုင္ရာ စင္ကာပူ သံအမတ္ႀကီးဆို
• ကေလး က်န္းမာေရးဆိုင္ရာ အစီရင္ခံစာကို ကမၻာ႔ က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ ထုတ္ျပန္
• က​ေမၻာ​ဒီး​ယားဝန္ၾကီးခ်ဳပ္ ဟုန္စိန္က အမ်ိဳးသမီးမ်ားေန႔ ဂုဏ္ျပဳ
• ပတ္ဝန္းက်င္နွင္႔ ကေလးမ်ား၏က်န္းမာေရး အစီရင္ခံစာကုိ ကမၻာ႔က်န္းမာေရးအဖဲြ႔ ထုတ္ျပန္
• 

စတုတၴအလွည္႔က် ဆီးရီးယားျငိမ္းခ်မ္းေရးေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပြဲ ျပီးစီး

•  အေမရိကန္ ဒီမိုကရက္တစ္ပါတီ ရုရွားအရာရွိ ေဝဖန္
• အိုင္အက္စ္အဖြဲ႔မွ မူးယစ္ေဆးဝါထုတ္လုပ္ေရးအဖြဲ႔ ဂရိဖ်က္ဆီး
• သဘာဝေတာရိုင္းတိရစၦာန္နွင္႔ရုကၡပင္မ်ား ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ကုလ ပန္ၾကား
• သဘာဝေတာရိုင္းတိရစၦာန္နွင္႔ရုကၡပင္မ်ားတရားမဝင္ေရာင္းဝယ္ျခင္းအားျဖည္႔တိုက္ဖ်က္ ရန္ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္ေတာင္းဆို
• တူနီးရွားနွင္႔ ဂ်ာမဏီ သေဘာတူညီမႈရရွိ
• ဆီးရီးယားအစိုးရတပ္ဖြဲ႔ ရုရွားေထာက္ပံ႔ကူညီ
• ၂၀၁၇ကမၻာ႔မိုဘိုင္းဆက္သြယ္ေရးအစည္းအေဝးက်င္းျပီးစီး
• ရာသီဥတုေျပာင္းလဲမႈရင္ဆိုင္ေျဖရွင္းေရးပစၥည္မ်ားကို တရုတ္သည္ ျမန္မာအားလွဴဒါန္းေပး
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio