• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြသည္ အေမရိကန္ Bourbon ဝီစကီကုိ ထိခုိက္မႈ ေပးေန
• တရုတ္ျပည္ စက္ရုပ္ ထုတ္လုပ္မႈ အလားအလာ ေကာင္းမြန္ဟု နုိင္ငံတကာ လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ဆုိ
• တရုတ္ျပည္ စက္ရုပ္ ထုတ္လုပ္မႈ နွစ္စဥ္ တုိးတက္နွုန္း ၃၀ ရာခုိင္နွုန္း ရွိ
• တရုတ္ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား ပဲ သြင္းကုန္ လမ္းေၾကာင္း တုိးခ်ဲ႕ေန
• တရုတ္ က်ိဳးရွန္း ဆိပ္ကမ္း ကမၻာ႔ေရွ႕ေျပး အရည္အခ်င္းမီေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန
• ကြယ္ရာမွာ မိတ္ေဆြ ဒုကၡေရာက္ေအာင္ လုပ္တာ၊ အေမရိကန္ကုိ ယုံၾကည္လုိ႔ ရလား
• ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြကုိ အခြင္႔အလမ္းအျဖစ္ ေျပာင္းလဲနုိင္မည္ဟု ယုံၾကည္စိတ္ ရွိေၾကာင္း ယန္စီျမစ္ စီးပြါးေရးဇုန္ ဆီမီကြန္ဒတ္တာ အဆင္႔ျမင္႔သိပၸံနည္းပညာ လုပ္ငန္းမ်ား ဆုိ
• အေမရိကန္က ေဒၚလာ ၁၆ ဘီလီယံ တန္ဖုိးရွိ တရုတ္ကုန္ပစၥည္းအေပၚ အခြန္ တုိးေကာက္ျခင္းရဲ႕ ေနာက္ကြယ္မွာ
• ယခုနွစ္ ပထမနွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ဝန္ေဆာင္မႈဆုိင္ရာ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏမွာ သမုိင္းစံခ်ိန္သစ္ တင္
• ကူပူခ်ီ သဲကႏၱာရ ေပၚက အံ႔ဖြယ္ရာ စိမ္းလန္းစုိေျပေရး
• ရွန္ဟုိင္းျမိဳ႔သည္ နုိင္ငံတကာ ေငြေၾကး ခ်က္မေနရာ ခုိင္ခံ႔ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေန
• ထရန္႔အစိုးရျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္-ဥေရာပ ဆက္ဆံမႈ ေရွ႕အလားအလာ မရွိ
• အေမရိကန္၏ ပရိယာယ္ ၂မ်ိဳး
• လြန္ခဲ႔သည္႔လ တရုတ္ျပည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ PMI မွာ ရွင္သန္ျမဲ ရွင္သန္ေန
• တရုတ္ ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ အျမတ္အစြန္းမွာ သမုိင္းစံခ်ိန္သစ္ တင္
• ခ်ံဳခ်င္႔ျမိဳ႔ ေတာင္တန္း လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး အဆင္႔ျမွင္႔တင္၊ ယန္စီျမစ္ ေဂဟစနစ္ကုိ တြန္းအားေပး
• BRICS နုိင္ငံမ်ား ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး က်င္းပ
• BRICS နုိင္ငံ စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ကူးလူးဖလွယ္
• ပစိဖိတ္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔သည္ ေတာင္ဘက္ ဘုံေစ်းအဖဲြ႔နွင္႔ လက္တဲြၿပီး နုိင္ငံစုံ ဝါဒကုိ လက္တဲြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္
• ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျခအေန ေကာင္းမြန္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio