• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• နဝမ အႀကိမ္ေျမာက္ BRICSႏိုင္ငံမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြႏွင္႔ ထြန္းသစ္စ ႏိုင္ငံမ်ားႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား ေဆြးေႏြးပဲြ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ယန္က်ယ္ခ်ီ မိတ္ဆက္ေပး
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ BRICS နုိင္ငံ ေခါင္းေဆာင္မ်ားနွင္႔ စက္မွု ကုန္သြယ္မွုေကာင္စီ ေဆြးေႏြးပဲြသုိ႔ တက္ေရာက္
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ BRICS နုိင္ငံမ်ား စက္မွုနွင္႔ ကုန္သြယ္မွု ဖုိရမ္တြင္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား
• ေတာင္အာရွ ေရေဘးၾကီး လူ ၁၀၀၀ ေက်ာ္ ေသဆုံး
• ရွာ႔မင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ေအာင္က်ိဳးရလဒ္မ်ား ရရွိနုိင္မည္ဟု ဝမ္ယိ ဆုိ
• တရုတ္ျပည္ မူပိုင္ခြင္႔ ထိန္းသိမ္းေရး အားျဖည္႔ေန
• BRICS နုိင္ငံမ်ား ရွာ႔မင္ ေတြ႔ဆုံေဆြးေႏြးပဲြသည္ BRICS စနစ္ ဒုတိယ ဆယ္နွစ္တာ ေရႊကာလ ဖြင္႔ေပးမည္
• တရုတ္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု အရည္အေသြး အဆင္႔ျမွင္႔တင္ေရးကုိ တြန္းအားေပးရမည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ ဆုိ
• 

တရုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး ဗဟုသုတ စင္တာ ဖြင္႔လွစ္

• ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နုိင္ငံတကာ စက္ရုပ္ ညီလာခံ က်င္းပ
• 

"BRICSႏိုင္ငံမ်ား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ အဆင္ေျပေစေရး ဆိုင္ရာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ျခင္း စီမံခ်က္"သည္ BRICSႏိုင္ငံမ်ား စီးပြားကုန္သြယ္ေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စနစ္တက် ရွိရန္ႏွင္႔ ခိုင္မာေစရန္ တြန္းအားေပးဟု တရုတ္ဆို

• ေတာင္ကုိးရီးယား-အေမရိကန္ စစ္ေရးေလ႔က်င္႔မွု အတုိင္းအတာ ေလ်ာ႔နည္း
• အာဆီယံသည္ လူငယ္မ်ား ဖြံ႔ျဖိဳးေရး ကိန္းညႊန္း ထုတ္ျပန္
• 

ျမန္မာတြင္ တရုတ္ျပည္ ယူနန္ျပည္နယ္ ျပဳလုပ္သည့္ အလင္းေရာင္ ခရီးစဥ္ လႈပ္ရွားမႈ စတင္ျခင္း အခမ္းအနား က်င္းပ

• စပိန္ အၾကမ္းဖက္မႈႏွင္႔ ပတ္သက္၍ စပိန္ဘုရင္ထံ ရွီက်င္႔ဖိန္ ဝမ္းနည္းႏွစ္သိမ္႔ေၾကာင္း သဝဏ္လႊာ ေပးပို႔
• BRICS နုိင္ငံမ်ား နုိင္ငံေတာ္ စီမံအုပ္ခ်ဳပ္ေရး နွီးေနွာဖလွယ္ပဲြ ဖြင္႔လွစ္
• တရုတ္ ေငြေၾကး တည္ျငိမ္မွုနွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုကို ကမၻာ႔ေငြေၾကး ရန္ပုံေငြအဖဲြ႔ ခ်ီးက်ဴး
• ဝမ္ယန္သည္ ပါကစၥတန္ လြတ္လပ္ေရး ရရွိသည္႔ နွစ္ ၇၀ ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ ညီလာခံ တက္ေရာက္
• အေမရိကန္ ေဗဂ်စ္နီယာ ျပည္နယ္၌ အျငင္းပြါးမွု ျဖစ္ပြါး
• ေတာင္ပင္လယ္ ဆိုင္ရာ ေဆာင္ရြက္ေရးမူေဘာင္ အတည္ျပဳ ျပဌာန္းျခင္းသည္ ေတာင္ပင္ လယ္ျပႆနာကို တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးျခင္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းေရး အတြက္ အျပဳသေဘာေဆာင္ ေသာေဆာင္ရြက္မႈ ျဖစ္ဟု အာဆီယံ ဒုအတြင္းေရးမွဴးခ်ဳပ္ေဟာင္းဆို
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio