• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ထုိင္ဝမ္ ေမြးခ်င္းေပါက္ေဖၚမ်ား ျပည္မၾကီး၌ လုပ္ငန္း ထူေထာင္ရန္ အဆင္ေျပေအာင္ ေဆာင္ရြက္ေပးမည
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေငြေၾကးအရ ကုန္ထုတ္လုပ္မွုကုိ ေထာက္ခံမည္
• တရုတ္-နယူးဇီလန္ ဝန္ၾကီးခ်ဳပ္တုိ႔သည္ လြတ္လပ္ေသာကုန္သြယ္ေရးဇုန္ အဆင္႔ျမွင္႔တင္ျခင္းကုိ တြန္းအားေပး
• လီေခ႔ခ်န္သည္ နယူးဇီလန္၌ ခရီးလွည္႔လည္
• လမ္ဆန္ျမစ္- မဲေခါင္ျမစ္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွုကုိ အစြမ္းကုန္ တြန္းအားေပးျပီး ျမစ္တေလွ်ာက္ နုိင္ငံမ်ား ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကုိ ထူေထာင္
• 

တရုတ္-ၾသစေၾတးလ် ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေဇာက္ခ်ျပဳလုပ္ရန္ အခြင္႔အလမ္းေကာင္း ရရွိ

• လီေခ႔ခ်န္သည္ ၾသစေၾတးလ်နွင္႔ နယူးဇီလန္သုိ႔ ခရီးလွည္႔လည္
• ခရီးသြားလုပ္ငန္းသည္ တရုတ္-အာဆီယံ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု၏ ေက်ာရုိးမ႑ိဳင္သစ္ ျဖစ္လာ
• ရခုိင္ျပည္နယ္ေရးရာ အၾကံေပးေကာ္မတီသည္ ျမန္မာ အစုိးရအား တာလတ္ အစီရင္ခံစာနွင္႔ အဆုိျပဳခ်က္ကုိ တင္ျပ
• အေမရိကန္နွင္႔ ေတာင္ကုိးရီးယား၏ စစ္ေရး ေလ႔က်င္႔မွုသည္ ကုိးရီးယားကၽြန္းဆြယ္ အေျခအေန ပုိမုိ တင္းမာလာေစ
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ တံခါးဖြင္႔ေရးကို တုိးျဖည္႔မည္ဟု လီေခ႔ခ်န္ဆုိ
• ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္လအတြင္း တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရး ဆက္လက္ ျမန္ျမန္မွန္မွန္ တုိးတက္
• ၂၀၁၇ ခုနွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္ အဂတိလုိက္စားမွု တုိက္ဖ်က္ေရး ဆက္လက္ အားျဖည္႔မည္
• အရပ္ဘက္ အင္အားမ်ား OBOR ထူေထာင္ေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပန္ၾကား
• တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ စိစစ္
• တရုတ္ျပည္ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး တြန္းအားေပးေန
• နုိင္ငံတကာ အနုျမဴစြမ္းအင္အဖဲြ႔ ေကာင္စီ အစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္
• ယခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ ဂ်ီဒီပီ တုိးတက္နွုန္း ၆ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္း ခန္႔မွန္း
• ျမန္မာ ခရီးသြား ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တရုတ္ တုိက္တြန္း
• အင္တာနက္ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ တရုတ္ ထုတ္ျပန္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio