• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ထရန္႔အစိုးရျဖစ္ခ်ိန္တြင္ အေမရိကန္-ဥေရာပ ဆက္ဆံမႈ ေရွ႕အလားအလာ မရွိ
• အေမရိကန္၏ ပရိယာယ္ ၂မ်ိဳး
• လြန္ခဲ႔သည္႔လ တရုတ္ျပည္ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ PMI မွာ ရွင္သန္ျမဲ ရွင္သန္ေန
• တရုတ္ ဗဟုိ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ အျမတ္အစြန္းမွာ သမုိင္းစံခ်ိန္သစ္ တင္
• ခ်ံဳခ်င္႔ျမိဳ႔ ေတာင္တန္း လယ္ယာစုိက္ပ်ိဳးေရး အဆင္႔ျမွင္႔တင္၊ ယန္စီျမစ္ ေဂဟစနစ္ကုိ တြန္းအားေပး
• BRICS နုိင္ငံမ်ား ၁၀ ၾကိမ္ေျမာက္ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး က်င္းပ
• BRICS နုိင္ငံ စက္မႈနွင္႔ ကုန္သြယ္မႈ ပုဂၢိဳလ္မ်ားသည္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေတြ႔အၾကံဳမ်ား ကူးလူးဖလွယ္
• ပစိဖိတ္ မဟာမိတ္အဖဲြ႔သည္ ေတာင္ဘက္ ဘုံေစ်းအဖဲြ႔နွင္႔ လက္တဲြၿပီး နုိင္ငံစုံ ဝါဒကုိ လက္တဲြ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္
• ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ အလုပ္အကုိင္ ေနရာခ်ထားမႈ အေျခအေန ေကာင္းမြန္
• ဘယ္သူက ကမၻာ႔ ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြကုိ ခ်ဳပ္ကုိင္ေနတာလဲ
• criတရုတ္နုိင္ငံသည္ ခ်င္းဇန္႔ ကုန္းျပင္ျမင္႔ ေဂဟစနစ္ တည္ေထာင္ေရး စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထုတ္ျပန္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ လူ႔စြမ္းအားအရင္းအျမစ္ ေစ်းကြက္ ယာယီ စည္းမ်ဥ္းကုိ ထုတ္ျပန္
• ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ဂ်ီဒီပီ တုိးတက္နႈန္းမွာ ၆ ႔၈ ရာခုိင္နွုန္း ရွိ
• ဘက္စုံ အပစ္အခတ္ ရပ္စဲေရး စာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိရန္ ျမန္မာ ဘက္အသီးသီးတုိ႔ ရွာၾကံ
• တရုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ရဲ႕ ကုန္သြယ္ေရး အျငင္းပြါးမႈမွာ အျဖစ္မွန္ တစ္ရပ္သာ ရွိတယ္
• အိမ္ျဖဴေတာ္ရဲ႕"ကုန္သြယ္ေရ တုတ္ၾကီး" အသုံးျပဳေလေလ၊ တရုတ္ျပည္ကုိ လာေရာက္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ေစ႔စပ္တဲ႔ အေမရိကန္ ကုမၸဏီ မ်ားေလေလ
• ယခုနွစ္ ပထမ နွစ္ဝက္ပုိင္းတြင္ တရုတ္ျပည္ ပညာ မူပုိင္ခြင္႔ ဆန္းသစ္တီထြင္ေရး အရည္အခ်င္း မွန္မွန္ တုိးတက္လာ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ စာဘာဟ္နွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• အေမရိကန္က ကုန္သြယ္ေရးစစ္ပဲြ လႈံ႔ေဆာ္ ျပဳလုပ္ျခင္းသည္ နုိင္ငံတကာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ခ်ိတ္ဆက္ျခင္း တစ္ခုလုံးကုိ ထိခုိက္မည္ဟု ပညာရွင္မ်ား ယူဆ
• တရုတ္ျပည္ မကၠရုိ စီးပြါးေရး ထိန္းညွိေရးဆုိင္ရာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈ ထင္ရွား
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio