• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ၂၀၁၇ ခုနွစ္ နုိင္ငံျခားေရး တာဝန္ ေလးရပ္ ဝမ္ယိ တင္ျပ
• ဖိလစ္ပုိင္သမၼတသည္ တရုတ္ျပည္နွင္႔အတူ ေတာင္ပင္လယ္ကုိ ေဖၚထုတ္လုိ
• အၾကမ္းဖက္မွုအား ပံ႔ပုိးျခင္းကုိ ျဖတ္ေတာက္ရန္ ဥေရာပသမဂၢ ၾကိဳးပမ္းေန
• အင္တာနက္နွင္႔ ဖုန္းဆက္သြယ္ေရး လိမ္လည္မွု တိုက္ဖ်က္ေရးကုိ တရုတ္ အားျဖည္႔
• တူရကီဆုိင္ရာ ရုရွား သံအမတ္ၾကီး ပစ္သတ္ခံ
• တရုတ္ ဗဟုိ စီးပြါးေရးလုပ္ငန္း အစည္းအေဝးတြင္ ကုန္ပစၥည္း ျဖန္႔ျဖဴးေရာင္းခ်မွုဆုိင္ရာ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမွုကုိ အေလးထား
• ဖိလစ္ပုိင္နွင္႔ စင္ကာပူတုိ႔ အၾကမ္းဖက္မွုနွင္႔ မူးယစ္ေဆးဝါး တုိက္ဖ်က္ေရးတြင္ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္
• 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ တရုတ္ စီးပြားေရး လုပ္ငန္း၏ အေျခခံ အႏွစ္သာရကို ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟိုေကာ္မတီ ႏိုင္ငံေရး ဦးေဆာင္အဖဲြ႔ ခ်မွတ္

• နန္ကင္း လူသတ္မွုၾကီးတြင္ ေသဆုံးသူမ်ားအေပၚ လြမ္းဆြတ္ဝမ္းနည္းေၾကာင္း အခမ္းအနားမ်ား ျပဳလုပ္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ျမစ္ေခ်ာင္းအင္းအုိင္ တာဝန္ခံ စနစ္ က်င္႔သုံးမည္
• ၁၆ ၾကိမ္ေျမာက္ RCEP ေစ႔စပ္ေဆြးေနြးပဲြ က်င္းပ
• တရုတ္ အေရွ႔ အေနာက္ပုိင္းေဒသမ်ား ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး လုပ္ငန္းကုိ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေန
• တရုတ္နုိင္ငံ အင္တဲလီးဂ်င္ ကုန္ထုတ္လုပ္မွု ၁၃ ခုေျမာက္ ငါးနွစ္စီမံကိန္း ထုတ္ျပန္
• တရုတ္ တုိင္းရင္းေဆးနွင္႔ တုိင္းရင္းေဆးပညာ စကၠဴျဖဴစာတမ္း ထုတ္ျပန္
• လီေခ႔ခ်န္သည္ စံျပ ပုဂၢလိက လုပ္ငန္းရွင္မ်ားနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• ၂၀၁၆ ခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ နုိင္ငံျခားေရးလုပ္ငန္း တုိးတက္မွုမ်ား ရရွိ
• ၇၅ႏွစ္၊ ရွင္သန္လာလ်က္
• ၈ နွစ္အတြင္း ပထမဆုံး ထုတ္လုပ္မွု ေလွ်ာ႔ခ်ေရးစာခ်ဳပ္ကုိ အုိပက္ အတည္ျပဳ
• ပိုင္ဆိုင္ခြင္႔ဆိုင္ရာ ဘက္ေပါင္းစံု စီမံခန္႔ခဲြမႈ စီမံကိန္း တရုတ္ ပထမဆံုးအႀကိမ္ ထုတ္ျပန္
• 

တရုတ္နုိင္ငံသည္ ခရီးသြားနွင္႔ သက္ၾကီးရြယ္အုိ ေစာင္႔ေရွာက္ေရးဆုိင္ရာ ကုန္ပစၥည္း စားသုံးမွု တုိးခ်ဲ႔မည္

prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio