• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• ယခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ ၁၀ သန္း ဆက္လက္ ေလ်ာ႔နည္းသြားမည္
• 

WTOကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေစေရး စာခ်ဳပ္ တရားဝင္ အာဏာတည္

• တရုတ္နုိ္င္ငံသည္ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ဆဲြေဆာင္ရန္ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္မည္
• စက္ရုံနွင္႔ ေစ်းတန္း မ်ားစြာကုိ ပီကင္းမွေန ေရႊ႔ေျပာင္း
• ထုိင္း စီးပြါးေရး ၄ ႔၀ မဟာဗ်ဴဟာသည္ တရုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင္႔အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးမည္
• 

ျမဴးနစ္ လံုၿခံဳေရး အစည္းအေဝး က်င္းပ

• 

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ႏွစ္ စီမံကိန္း ကာလအတြင္း တရုတ္ျပည္ စံႏႈန္းျမင္႔ လယ္ေျမ ဟက္တာ သန္း၄၀ ရွိရန္ ရည္မွန္းထား

• 

ကန္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးသစ္ ေနတိုးအဖဲြ႔ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မည္

• ယခုနွစ္ အာဆီယံနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဆုိျပဳခ်က္ ၆ ရပ္ကုိ တရုတ္ တင္ျပ
• ဇန္နဝါရီလ တရုတ္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏ တုိးလာ
• 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ တရုတ္ျပည္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္

• 

သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး ေအာက္ေျခအေျခခံ စည္းမ်ဥ္း စနစ္ တရုတ္ တည္ေဆာက္မည္

• ဂ်ပန္-အေမရိကန္ စစ္ေရး မဟာမိတ္အဖဲြ႔ ေျပာင္းလဲမည္
• တရုတ္ျပည္၌ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု တုိးလာ
• ၃၀ ရက္ေန႔ ရွာေဖြကယ္ဆယ္မွုတြင္ စာဘာ ေရယာဥ္နစ္ျမဳပ္မွုတြင္ ေပ်ာက္ဆုံးသူ မေတြ႔ရွိ
• တရုတ္ခရီးသည္တင္ေရယာဥ္ မေလးရွား၌ ဆက္သြယ္မွုျပတ္ေတာက္ ရွီက်င္႔ဖိန္နွင္႔ လီေခ႔ခ်န္တုိ႔ ညႊန္ၾကားခ်က္ ထုတ္ျပန္
• တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ နုိင္ငံေတာ္ေကာင္စီ ေနြဦးပဲြေတာ္ နွုတ္ခြန္းဆက္ပဲြ ျပဳလုပ္
• TPP မွနွုတ္ထြက္ျပီးေနာက္ အေမရိကန္၏ ကုန္သြယ္ေရး မူဝါဒ
• အေမရိကန္သည္ TPP မွ တရားဝင္ နွုတ္ထြက္
• တရုတ္-ဖိလစ္ပုိင္ စီးပြါးေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မွု ၆ နွစ္စီမံကိန္း ခ်မွတ္မည္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio