• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္ အဆင္႔ျမင္႔ သိပံၸနည္းပညာ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုန္မ်ား လ်င္ျမန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးလာ
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေစ်းကြက္ဝင္ခြင္႔ဆုိင္ရာ negative list စနစ္ ဘက္စုံ ေဖၚေဆာင္
• တရုတ္ျပည္ စီးပြါးေရးရဲ႕ အေရးၾကီး အခ်က္ သုံးခ်က္
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံျခား လုပ္ငန္းရွင္မ်ား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး ဥပေဒကုိ ေရးဆဲြခ်မွတ္ရန္ စီစဥ္
• 

ပိုမိုေကာင္းမြန္ေသာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈ အေကာင္အထည္ေဖာ္ရန္ တရုတ္ျပည္ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႕ေဆာင္ရြက္ရမည္

• 

တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈတြင္ မ်က္ျမင္သက္ေသ၊ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္္ၿပီး ေအာင္က်ိဳးရလဒ္ အတူမွ်ေဝခံစား

• 

တရုတ္ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈသည္ ပိုမိုႀကီးမားသည့္ အံ႔ခ်ီးဖြယ္ရာမ်ားကို ဖန္တီးေပးမည္

• ရုရွားဘာသာျဖင္႔ "ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ေျပာဆိုျခင္း"စာအုပ္ကို ေမာ္စကိုတြင္ ထုတ္ေဝျဖန္႔ခ်ိ
• လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္ ၄၀ အတြင္း တရုတ္ ေက်းလက္ေနသူ သန္း ၇၀၀ ေက်ာ္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္
• တရုတ္ျပည္ လူ႔အခြင္႔အေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈမွာ ဆန္းသစ္မႈ ရွိတဲ႔ အျပင္ လက္ေတြ႔က် ေဆာင္ရြက္မႈလည္း ရွိတယ္
• ကမၻာ႔လူ႔အခြင္႔အေရး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔သည္႔ နွစ္ ၇၀ ျပည္႔ အထိမ္းအမွတ္ အစည္းအေဝး က်င္းပ
• ပဥၥမ အၾကိမ္ တရုတ္ စက္မႈလုပ္ငန္း ဆုခ်ီးျမွင္႔ပဲြ က်င္းပ
• 

ဘက္ေပါင္းစံု ကမၻာ အတြက္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရးႏွင္႔ အတူေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာ

• လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ားသည္ ဆင္းရဲမႈ ေလွ်ာ႔ခ်ေရးဆုိင္ရာ အဓိက အင္အားစု ျဖစ္လာ
• ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ေပၚတူကီ သမၼတနွင္႔ ေတြ႔ဆုံ
• လာမယ္႔ သုံးလတာကာလဟာ တရုတ္နဲ႔ အေမရိကန္ နွစ္ဖက္စလုံးအဖုိ႔ ေသာ႔ခ်က္ က်တယ္
• တရုတ္နွင္႔ အေမရိကန္တုိ႔ အခြန္တုိးေကာက္ျခင္းသစ္ မျပဳရန္ သေဘာတူၾကသည္
• "ရွီက်င္႔ဖိန္ ၾကိဳက္နွစ္သက္ေသာ က်မ္းဂန္ပါ ပုံျပင္ အခ်က္အလက္မ်ား" (စပိန္ ဘာသာျပန္) ရုပ္သံ အစီအစဥ္ နုိင္ငံတကာ အြန္လုိင္းတင္
• တရုတ္ျပည္ မဟာဗ်ဴဟာေျမာက္ ထြန္းသစ္စ ကုန္ထုတ္လုပ္မႈ အားေကာင္းစြာ တုိးတက္ေန
• တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးနွင္႔ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မရွင္ ဒုဥကၠ႒ နင္ဂ်ီေက်သည္ ျမန္မာနုိင္ငံ၌ ခရီးလွည္႔လည္
prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio