• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• အရပ္ဘက္ အင္အားမ်ား OBOR ထူေထာင္ေရးတြင္ ပါဝင္ရန္ ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ပန္ၾကား
• တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္ အျမဲတမ္းေကာ္မတီ လုပ္ငန္းအစီရင္ခံစာ စိစစ္
• တရုတ္ျပည္ ဆင္းရဲမွု ပေပ်ာက္ေရး တြန္းအားေပးေန
• နုိင္ငံတကာ အနုျမဴစြမ္းအင္အဖဲြ႔ ေကာင္စီ အစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္
• ယခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ ဂ်ီဒီပီ တုိးတက္နွုန္း ၆ ႔၅ ရာခုိင္နွုန္း ခန္႔မွန္း
• ျမန္မာ ခရီးသြား ပတ္ဝန္းက်င္ ေကာင္းမြန္ေအာင္ ေဆာင္ရြက္ရန္ တရုတ္ တုိက္တြန္း
• အင္တာနက္ နုိင္ငံတကာ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာ တရုတ္ ထုတ္ျပန္
• ေတာင္ကုိးရီးယား စစ္ဘက္နွင္႔ လုိတယ္တုိ႔ ေျမယာ လဲလွယ္ေရးစာခ်ဳပ္ ခ်ဳပ္ဆုိျခင္းကုိ ျပည္သူမ်ား ကန္႔ကြက္
• တရုတ္ အစားအစာ အနၱရာယ္ ကင္းရွင္းေရးလုပ္ငန္းကုိ အားျဖည္႔ေန
• ယခုနွစ္ တရုတ္ျပည္ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ ၁၀ သန္း ဆက္လက္ ေလ်ာ႔နည္းသြားမည္
• 

WTOကုန္သြယ္မႈ လြယ္ကူေစေရး စာခ်ဳပ္ တရားဝင္ အာဏာတည္

• တရုတ္နုိ္င္ငံသည္ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမွု ဆဲြေဆာင္ရန္ အားျဖည္႔ေဆာင္ရြက္မည္
• စက္ရုံနွင္႔ ေစ်းတန္း မ်ားစြာကုိ ပီကင္းမွေန ေရႊ႔ေျပာင္း
• ထုိင္း စီးပြါးေရး ၄ ႔၀ မဟာဗ်ဴဟာသည္ တရုတ္ လုပ္ငန္းမ်ားအတြက္ အခြင္႔အေရးမ်ား ဖန္တီးေပးမည္
• 

ျမဴးနစ္ လံုၿခံဳေရး အစည္းအေဝး က်င္းပ

• 

၁၃ႀကိမ္ေျမာက္ ၅ႏွစ္ စီမံကိန္း ကာလအတြင္း တရုတ္ျပည္ စံႏႈန္းျမင္႔ လယ္ေျမ ဟက္တာ သန္း၄၀ ရွိရန္ ရည္မွန္းထား

• 

ကန္ႏိုင္ငံ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးသစ္ ေနတိုးအဖဲြ႔ ကာကြယ္ေရး ဝန္ႀကီးမ်ား အစည္းအေဝး တက္ေရာက္မည္

• ယခုနွစ္ အာဆီယံနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဆုိျပဳခ်က္ ၆ ရပ္ကုိ တရုတ္ တင္ျပ
• ဇန္နဝါရီလ တရုတ္ သြင္းကုန္ပုိ႔ကုန္ ပမာဏ တုိးလာ
• 

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ႏိုင္ငံျခားတြင္ တရုတ္ျပည္၏ ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံမႈ တည္ၿငိမ္စြာ ဖြံ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မည္

prev 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10
SearchYYMMDD  
   Webradio