• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံျခားကုန္သြယ္မႈ အရည္အေသြး ျမွင္႔တင္မည္
• ကြမ္တုန္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးဇုန္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား စမတ္ကြန္ရက္ တည္ေဆာက္မႈကုိ တြန္းအားေပးေန
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးတြင္ တတိယဘက္ေစ်းကြက္မ်ားနွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ တုိးျမွင္႔မည္
• 

ကမၻာေပၚတြင္ တရုတ္ျပည္၏ ဦးေဆာင္မႈသည္ အေမရိကန္ကို ေက်ာ္လြန္

• ဗဟုိမီဒီယာအုပ္စု 5G+4K နည္းပညာကုိ ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ခ်ီးက်ဴး
• နုိင္ငံျခားကုန္သည္မ်ား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး ဥပေဒမူၾကမ္းကုိ ေကာ္မတီဝင္မ်ား ေဆြးေႏြး
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ပတ္ဝန္းက်င္ ညစ္ညမ္းမႈ ျပဳျပင္ေရးကုိ ဆက္တုိက္ တြန္းအားေပးေန
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ ေငြလဲနွုန္းကုိ ယွဥ္ျပိဳင္ရန္ ရည္ရြယ္ခ်က္တြင္ အသုံးျပဳမည္ မဟုတ္
• 

ႏိုင္ငံျခား ရင္းႏွီးျမွဳပ္ႏွံေရး ဥပေဒသည္ တရုတ္ျပည္၏ တံခါးဖြင္႔မႈ တိုးခ်ဲ႕က်င္႔သံုးေရးကို က်ားက်န္ေပးမည္

• တရုတ္ျပည္ ဆင္းရဲသူ ၈၅ ရာခုိင္ႏႈန္း ဆင္းရဲေသာဘဝမွ ရုန္းထြက္ေနၿပီ
• တရုတ္နုိင္ငံသည္ နုိင္ငံျခား ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံမႈအတြက္ ပုိမုိေကာင္းမြန္ေသာ စီးပြါးကုန္သြယ္ေရး ပတ္ဝန္းက်င္ကုိ ဖန္တီးေပးမည္
• တရုတ္ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ အစည္းအေဝးဟာ တရုတ္ျပည္ ဖြံ႔ျဖိဳးေရးအတြက္ ဆက္တုိက္ တြန္းအားေပးေန
• တရုတ္ျပည္သူ႔ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံကြန္ဖရင္႔ အစည္းအေဝးတြင္ နုိင္ငံေတာ္၏ အဓိက လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားနွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး အဆုိျပဳခ်က္မ်ား တင္သြင္းမည္
• ၂၀၁၈ ခုနွစ္ ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္နွင္႔ ျပည္သူ႔နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ ျပည္လုံးဆုိင္ရာေကာ္မတီ အစည္းအေဝးတြင္ အဆုိျပဳခ်က္ တစ္ေသာင္းေက်ာ္ ေဖၚေဆာင္ေပး
• တရုတ္ မကၠရုိ စီးပြါးေရး အဆင္႔ျမင္႔ နွီးေနွာဖလွယ္ပဲြ က်င္းပ
• ကင္ဂ်ံဳအန္၏ ဗီယက္နမ္ ခရီးစဥ္မွာ ျပသေနေသာ အခ်က္အလက္မ်ား
• တရုတ္ျပည္ ဂ်ီးလင္ျပည္နယ္၏ ရွင္သန္ေရး ျဖစ္စဥ္
• တရုတ္ ျပည္သူ႔ေရးရာ လုပ္ငန္းမ်ား ဘက္စုံ တြန္းအားေပး
• ယခုနွစ္တြင္ တရုတ္နုိင္ငံသည္ ဆင္းရဲသူဦးေရ ၁၀ သန္းေက်ာ္ ေလ်ာ႔နည္းလာေအာင္ ဆက္လက္ ေဆာင္ရြက္မည္
• တရုတ္ ဗဟုိမီဒီယာအုပ္စု ၂၀၁၉ မုန္႔လုံးေရေပၚပဲြေတာ္ ပေဒသာကပဲြ စည္စည္ကားကား က်င္းပ
1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 next
SearchYYMMDD  
   Webradio