• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

"ပီကင္း၏ ႏွစ္၂၀ၾကာ  ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ျပဳျပင္ေရး" အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာကို UNEP ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2019-03-10 12:21:42

    ေဒသ စံေတာ္ခ်ိန္ ယခုလ ၉ရက္ေန႔က ကုလသမဂၢ ပတ္ဝန္းက်င္ အစီအစဥ္ အဖဲြ႔(UNEP)သည္ ဌာနခ်ဳပ္ရံုးစိုက္ရာ ႏိုင္ရိုဘီၿမိဳ႕တြင္ " ပီကင္း၏ ႏွစ္၂၀ၾကာ  ေလထု ညစ္ညမ္းမႈ ျပဳျပင္ေရး-ျဖစ္စဥ္ႏွင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္" အကဲျဖတ္မႈ အစီရင္ခံစာကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ အႀကီးဆံုးႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးမႈ အလ်င္ျမန္ဆံုးၿမိဳ႕တစ္ၿမိဳ႕ ျဖစ္သည့္ အေနျဖင္႔ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း၂၀ အတြင္း ပီကင္းသည္ ေလထုညစ္ညမ္းမႈ ျပဳျပင္ေရး နည္းလမ္းကို ရွာႀကံေၾကာင္း၊ ၄င္း၏ မေလွ်ာ႔ေသာဇဲြျဖင္႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္မႈႏွင္႔ ရရွိခဲ႔ေသာ ေအာင္ျမင္မႈမ်ားသည္ အျခားၿမိဳ႕မ်ား အတြက္ နည္းယူေလ႔လာႏိုင္ေသာ အေတြ႔အႀကံဳမ်ား ေထာက္ပံ႔ေပးေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

   Webradio