• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္တြင္ တရုတ္၌ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္ဦးေရမွာ စုစုေပါင္း ၄၁၅သန္းရွိ

(GMT+08:00) 2019-02-11 14:57:59

တရုတ္ရိုးရာႏွစ္သစ္ကူးရံုးပိတ္ရက္ကာလ၌ တရုတ္ျပည္တြင္းယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းေစ်းကြက္သည္ တည္ျငိမ္ျပီး စနစ္တက်လည္ပတ္ခဲ့သည္။ ေဒသအသီးသီးမွ ယဥ္ေက်းမႈႏွင့္ ခရီးသြားလုပ္ငန္းဌာနမ်ား၊ ဆက္သြယ္ေရး ကုမၸဏီမ်ား၊ အြန္လိုင္းခရီးသြားလာေရးဝန္ေဆာင္မႈကုမၸဏီမ်ား၏ အခ်က္အလက္မ်ားတြင္ တရုတ္၌ျပည္တြင္းျပည္ပခရီးသည္ဦးေရမွာ စုစုေပါင္း ၄၁၅သန္းရွိျပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ၇.၆ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာေၾကာင္း၊ ခရီးသြားလာေရးဝင္ေငြပမာဏမွာ တရုတ္ယြမ္ေငြ၅၁၃.၉ဘီလီယံရွိျပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္၈.၂ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာေၾကာင္း ေဖာ္ျပခဲ့သည္ဟု တရုတ္စီးပြားေရးေန႔စဥ္သတင္းစာမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio