• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

သမၼတေရြးေကာက္ပဲြ ျပန္လည္က်င္းပရန္ ဦးစားေပး စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ဟု ဗင္နီဇဲြလားဆို

(GMT+08:00) 2019-02-10 10:46:55

        ဗင္နီဇဲြလားသမၼတ နီကိုလာ-မာဒူရိုက-မိုရို႕စ္က ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က ဗင္နီဇဲြလားျပႆနာဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးအဖဲြ႔ ထုတ္ျပန္ေသာ ေၾကညာခ်က္ကို လက္မခံေၾကာင္း၊ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြကို ျပန္လည္က်င္းပရန္ ဦးစားေပး စဥ္းစားမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း ယခုလ ၈ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားၿပီး အေမရိကန္ႏိုင္ငံအေနႏွင္႔ ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံအား ေငြေၾကးပိတ္ဆို႔မႈႏွင္႔ အေရးယူမႈမ်ားကို အျမန္ဆံုး ဖ်က္သိမ္းရန္ ပန္ၾကားေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

        ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က ဗင္နီဇဲြလားျပႆနာဆိုင္ရာ ႏိုင္ငံတကာဆက္သြယ္ေရးအဖဲြ႔ အစည္းအေဝးကို ဥရုေဂြးႏိုင္ငံ၌ က်င္းပခဲ႔ရာ လက္တင္အေမရိကႏွင္႔ ဥေရာပသမဂၢမွ ႏိုင္ငံ ၁၀ ႏိုင္ေက်ာ္တို႔သည္ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ေၾကညာခ်က္ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ရာ ဗင္နီဇဲြလားျပႆနာကို ၿငိမ္းခ်မ္းေရးနည္းလမ္းျဖင္႔ ေျဖရွင္းရန္ ပန္ၾကားၿပီး ဗင္နီဇဲြလားႏိုင္ငံ၌ သမၼတ ေရြးေကာက္ပဲြကို အျမန္ဆံုး က်င္းပရန္ ေတာင္းဆိုခဲ႔ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio