• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္တြင္ ယဥ္ေက်းမႈရသေျမာက္ေသာ တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူး ေႏြဦးပဲြေတာ္ကို ႏဲႊေပ်ာ္ၾက

(GMT+08:00) 2019-02-10 10:45:27

        တရုတ္ ႏွစ္သစ္ကူးေႏြဦးပဲြေတာ္မေရာက္ခင္ ႏွစ္ေပါင္း ၆၀၀ ခန္႔ရိွေသာ ပီကင္း ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္၌ ယခင္က နန္းေတာ္၌ ႏွစ္သစ္ကူး ေႏြဦးပဲြေတာ္ ႏဲႊေပ်ာ္သည္႔ပံုစံကဲ႔သို႔ ျပပဲြတစ္ခု ျပဳလုပ္ေနေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

        ယခုအႀကိမ္ျပပဲြသည္ ေရွးေဟာင္းနန္းေတာ္ ဖြင္႔လွစ္ၿပီးေနာက္ အသစ္ျပထားေသာ ေရွးေဟာင္းပစၥည္းအမ်ားဆံုးေသာ၊ ျပခန္း အက်ယ္အဝန္း အႀကီးဆံုးေသာ ျပပဲြတစ္ခုျဖစ္ေၾကာင္း၊ ယခုအႀကိမ္ ျပပဲြတြင္ ေရွးေဟာင္းပစၥည္း ၈၈၅ခုကို ျပသၿပီး အတိတ္က နန္းေတာ္အတြင္းတြင္ ေႏြဦးပဲြေတာ္ကို ႏဲႊေပ်ာ္ၾကသည္႔ အေလ႔အထမ်ားကို ျပသမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေႏြဦးပဲြေတာ္အေတာအတြင္းတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး လႈပ္ရွားမႈမ်ားလည္း ျပဳလုပ္ေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio