• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

(ရွီက်င္႔ဖိန္နဲ႔ ျပည္သူလူထုမ်ားရဲ႕ ေနထုိင္မႈဘဝ - ၆) ရွီက်င္႔ဖိန္နဲ႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား

(GMT+08:00) 2019-02-10 09:46:42

တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား ေသြးစည္းညီညြတ္ေရးနဲ႔ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံ အတူ ဖြံ႔ျဖိဳး တုိးတက္ေရးနဲ႔ ပတ္သက္ၿပီး ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ "တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံတုိ႔ဟာ သလဲသီး အေစ႔မ်ားလုိ ရင္းရင္းနွီးနွီး ေပြ႔ထားရမယ္"၊ "အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာတဲ႔ဘဝ ဘက္စုံ ေဖၚေဆာင္စဥ္မွာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု တစ္စု မက်န္ အားလုံး ပါဝင္ထားရမယ္" ဆုိတာေတြကုိ အၾကိမ္ၾကိမ္ ေျပာခဲ႔တယ္။

တရုတ္နုိင္ငံမွာ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ၅၆ စု ရွိၿပီး တစ္ခ်ိဳ႕ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ဆုိရင္ ဘုိးစဥ္ေျမးဆက္ ေဝလံေခါင္းပါးရာ ေနရာမ်ားမွာ ေနထုိင္ၾကပါတယ္။ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုတုိင္း ခ်မ္းသာလာေစဖုိ႔ဟာ ရွီက်င္႔ဖိန္ အျမဲ စဥ္းစားေနတဲ႔ ကိစၥပဲ ျဖစ္တယ္။

၂၀၁၅ ခုနွစ္က ရွီက်င္႔ဖိန္ဟာ ယူနန္ျပည္နယ္ တူလုံက်န္းရြာကုိ သြားေရာက္ ေလ႔လာ ၾကည္႔ရႈခဲ႔တယ္။ တူလုံက်န္းရြာဟာ တရုတ္ျပည္ ေဝးလံေခါင္းပါးမႈ အက်ဆုံးေသာ ေဒသ တစ္ခု ျဖစ္တယ္လုိ႔ ဆုိၿပီး၊ အဲဒီေနရာဟာ လမ္းပန္းဆက္သြယ္ေရး ေခတ္ေနာက္က်တာေၾကာင္႔ "လူအမ်ား မ်က္ရည္က်တဲ႔အထိ သနားဖုိ႔ ေကာင္းတဲ႔ေနရာ" ျဖစ္တယ္လုိ႔လည္း ဆုိစမွတ္ ျပဳတယ္။ ၂၀၁၄ ခုနွစ္ လဆန္း ၁ ရက္ေန႔ ေရာက္ခါနီးမွာ ေဒသခံ ရြာသူရြာသားမ်ားက ရွီက်င္႔ဖိန္ကုိ စာတစ္ေစာင္ ေပးပုိ႔ၿပီး ကုိယ္႔ဇာတိရြာမွာ ကားလမ္း ဥမင္ ေပါက္ေတာ႔မယ္ ဆုိတဲ႔ သတင္းေကာင္းကုိ ပုိ႔ခဲ႔တယ္။ ရွီက်င္႔ဖိန္က စာျပန္ၿပီး ေထာမနာ ျပဳခဲ႔တယ္။ ၂၀၁၅ ခုနွစ္က ရွီက်င္႔ဖိန္က ယူနန္ျပည္နယ္မွာ လုပ္ငန္းမ်ား ေလ႔လာၾကည္႔ရႈရာမွာ ရွီက်င္႔ဖိန္ဟာ တူလုံလူမ်ိဳး ရြာသူရြာသားမ်ားကုိ သူ တည္ရွိရာဟုိတယ္သုိ႔ လာေရာက္ ေဆြးေႏြးဖုိ႔ အထူး ဖိတ္ေခၚတယ္။ ရွီက်င္႔ဖိန္က၊ တူလုံ လူမ်ိဳး လူဦးေရ မမ်ားဘူး၊ ၆၉ သန္းေက်ာ္ပဲ ရွိတယ္၊ ဒါေပမယ္႔ တူလုံ လူမ်ိဳးစုဟာ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၅၆ စု ပါဝင္ထားတဲ႔ မိသားစုၾကီးထဲက တန္းတူရည္တူ ျဖစ္တဲ႔ မိသားစုဝင္ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အားလုံး အမ်ိဳးသား ရွင္သန္ေရးနဲ႔ တရုတ္ အိပ္မက္ ေဖၚေဆာင္ေရးဆုိင္ရာ မြန္ျမတ္တဲ႔ တာဝန္ကုိ ထမ္းေဆာင္ ေနပါတယ္။ တုိင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု တစ္စုမက်န္ အားလုံး အသင္႔အတင္႔ ခ်မ္းသာေရး စီမံကိန္း ေဖၚေဆာင္ရတယ္လုိ႔ ေျပာခဲ႔တယ္။

တရုတ္ျပည္ ရွင္းက်န္း ေဝဂါ ကုိယ္ပုိင္အုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသမွာ၊ ဟန္လူမ်ိဳး၊ ေဝဂါ လူမ်ိဳး၊ ကာဇတ္လူမ်ိဳး အပါအဝင္ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ၄၇ စု စုစည္းေနထုိင္ေနၾကတယ္။ ၂၀၁၇ ခုနွစ္ တရုတ္ျပည္လုံးဆုိင္ရာ ျပည္သူ႔ကြန္ဂရက္နဲ႔ ျပည္သူ႔ နုိင္ငံေရး အတုိင္ပင္ခံ ကြန္ဖရင္႔ နွစ္ပတ္လည္ အစည္းအေဝး က်င္းပစဥ္အတြင္း ရွီက်င္႔ဖိန္နဲ႔ ရွင္းက်န္းနယ္ ဟုိထ်န္ေဒသက လာတဲ႔ ျပည္သူ႔ကုိယ္စားလွယ္ ေဝဂါ လူမ်ိဳး မုိင္မုိင္တီ အီပူေရအီမူတုိ႔က ေအာက္ပါစကားမ်ား ေျပာၾကတယ္။

ရွီက်င္႔ဖိန္၊ ဟုိထ်န္ ေဒသမွာ စုိက္ပ်ိဳးေျမ မမ်ားဘူး၊ ခင္ဗ်ားတုိ႔ ရြာမွာ မိသားစု တစ္စု စုိက္ပ်ိဳးေျမ ဘယ္ေလာက္ ရွိနုိင္တာလဲ

မုိင္မုိင္တီ၊ တစ္မိသားစု တရုတ္မုိ ၁ ႔ ၂ မုိေလာက္ပါ

ရွီက်င္႔ဖိန္၊ အဓိကအေနနဲ႔ စားနပ္ရိကၡာ စုိက္တာလား၊ သစ္သီး စုိက္တာလား

မုိင္မုိင္တီ၊ အခု သစ္သီးေတြကုိ စုိက္ေနတယ္၊ အဓိက သလဲသီးကုိ စုိက္တယ္။ ရိကၡာ ဆုိရင္ သလဲသီးပင္ ၾကားထဲမွာ စုိက္တာပါ

ရွီက်င္႔ဖိန္၊ ခုနက ခင္ဗ်ားက "���ူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေဖၚ ေပါင္းသင္းတာ" အေၾကာင္း ေျပာမိတယ္ေနာ္၊ ခင္ဗ်ား "ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အေဖၚ ေပါင္းသင္းတာ" ရွိလား

မုိင္မုိင္တီ၊ ဟုတ္တယ္၊ ရွိတယ္၊ သူတုိ႔က ပလက္စတစ္ မုိးေပါင္အိမ္ထဲမွာ ဟင္းသီး ဟင္းရြက္ စုိက္ၾကတာ ျဖစ္တယ္။ ကၽြန္ေတာ္တုိ႔ အတူ အလုပ္လုပ္ၾကတယ္၊ လူမ်ိဳး မတူေပမယ္႔ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံတုိ႔ မိသားစုေတြလုိ ခင္ခင္မင္မင္ ေနၾကတယ္ေလ။

ရွီက်င္႔ဖိန္၊ တုိင္းရင္းသား ေပါင္းစုံတုိ႔ တစ္မိသားစုလုိ ခင္ခင္မင္မင္ ေနၾကျခင္းကုိ ထိထိေရာက္ေရာက္ ေဆာင္ရြက္ရတယ္။ အဲဒါဟာ တုိင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစု ေသြးစည္း ညီညြတ္ေရးအတြက္ အေရးၾကီးပါတယ္လုိ႔ ေျပာတယ္။ (ေက်ာ႔)

   Webradio