• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

WTOမူႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ ေဒသတြင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို တရုတ္ေထာက္ခံ

(GMT+08:00) 2019-01-11 15:39:45

        မၾကာခင္ရက္မ်ားက ဘက္စံုတိုးတက္ေသာ ပစိဖိတ္သမုဒၵရာေက်ာ္ မိတ္ဘက္္ဆက္ဆံမႈ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ (CPTPP)ကို တရားဝင္ အာဏာတည္ခဲ႔သည္။ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရိွသူ ေကာဖုန္းက စီးပြားေရး ဂလိုဘယ္လိုက္ေဇးရွင္း ေရစီးေၾကာင္းသည္ ေျပာင္းလဲဖြယ္ရာ မရိွေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ဘက္သည္ ႏိုင္ငံစံု ကုန္သြယ္ေရးစနစ္ကို ျပတ္သားစြာ ထိန္သိမ္း ကာကြယ္သည္႔ တစ္ခ်ိန္တည္းတြင္ ကမၻာ႔ကုန္သြယ္ေရးအဖဲြ႔မူႏွင္႔ ကိုက္ညီေသာ ေဒသတြင္း လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္မႈဆိုင္ရာ အစီအစဥ္ကို ေထာက္ခံေၾကာင္း ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

        ႏိုင္ငံ ၁၁ ႏိုင္ငံ ခ်ဳပ္ဆိုခဲ႔သည္႔ CPTPPကို ၂၀၁၈ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၃၀ ရက္ေန႔က တရားဝင္ အာဏာတည္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ အေမရိကန္ႏိုင္ငံ TPP မွ ႏုတ္ထြက္ၿပီးေနာက္ TPP ေစ႔စပ္ေဆြးေႏြးပဲြသို႔ ပါဝင္ေသာ အျခားႏိုင္ငံမ်ားသည္ မူလ သေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို ျပင္ဆင္ၿပီးေနာက္ CPTPPကို ေရးဆဲြခဲ႔သည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ CPTPP တြင္ ပါဝင္ေသာ ႏိုင္ငံမ်ား၏ လူဦးေရမွာ စုစုေပါင္း ၁၉၈ သန္း ရိွၿပီး GDP ပမာဏသည္ ကမၻာ႔စီးပြားေရး စုစုေပါင္းပမာဏ၏ ၁၃ ရာခိုင္ႏႈန္းရိွေၾကာင္း သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio