• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဝမ္ယိသည္ အာဖဂန္နစၥတန္သမၼတ၏ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးရာအတိုင္ပင္ခံမိုဟီဘ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00) 2019-01-11 15:27:08

တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီး ဝမ္ယိသည္ ယခုလ၁၀ရက္ေန႔က ပီကင္းျမိဳ႔၌ အာဖဂန္နစၥတန္သမၼတ၏ ႏိုင္ငံေတာ္လံုျခံဳေရးရာအတိုင္ပင္ခံ မိုဟီဘ္ႏွင္႔ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရသိရပါသည္။

ထိုသို႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ဝမ္ယိက တရုတ္ႏွင္႔ အာဖဂန္နစၥတန္ႏွစ္ႏို္င္ငံတို႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းျဖစ္ေၾကာင္း၊ အာဖဂန္နစၥတန္၏ အေရးကိစၥမ်ားကို အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ ျပည္သူလူထုအားလံုးမ်ားမွ ဆံုးျဖတ္လိုျပီး အာဖဂန္နစၥတန္ႏိုင္ငံေရးရာႏွင္႔ပတ္သက္၍ ဘက္အသီးသီးတုိ႔သည္ အာဖကန္နစၥတန္ႏိုင္ငံ၏ အခ်ဳပ္အျခာအာဏာပိုင္ဆိုင္မႈ၊ အာဖဂန္နစၥတန္ ျပည္သူမ်ား၏ ဆႏၵႏွင္႔ အာဖဂန္နစၥတန္အစိုးရကို ေလးစားသင္႔သည္ဟု တရုတ္ႏိုင္ငံက တစ္ေလွ်ာက္လံုးယူဆေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံသည္ အာဖကန္နစၥတန္ႏိုင္ငံျငိမ္းခ်မ္းေရးႏွင္႔ ျပန္လည္တည္ေဆာက္ေရးျဖစ္စဥ္အတြက္ လိုအပ္ ေသာကူညီေထာက္ပံမႈကို ဆက္လက္ေပးလိုေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio