• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဝမ္ယိသည္ ျဗိတိန္ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဟန္႔ဒယ္နွင္႔တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္

(GMT+08:00) 2019-01-11 14:50:40

ယခုလ ၁၀ ရက္ေန႔က တရုတ္ႏိုင္ငံေတာ္ေကာင္စီဝင္၊ ႏိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဝမ္ယိသည္ ဖိတ္ၾကားခ်က္အရျပိတိန္ႏို္င္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဟန္႔ဒယ္နွင္႔တယ္လီဖုန္းဆက္သြယ္ခဲ႔ ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ တရုတ္-ျဗိတိန္ဆက္ဆံေရးႏွင္႔ျမန္မာကိစၥရပ္မ်ားႏွင္႔ပတ္သက္ျပီး အျမင္ခ်င္းဖလွယ္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ဝမ္ယိက မ်က္ေမွာက္ကာလတြင္မတည္ျငိမ္ဖြယ္ရာေန ေသာႏိုင္ငံတကာအေျခအေနကိုရင္ဆိုင္လ်က္ တရုတ္-ျဗိတိန္သည္ ဘက္စံုမဟာဗ်ဴဟာ မိတ္ဖက္အေနႏွင္႔ မဟာဗ်ဴဟာကူးလူးဖလွယ္မႈႏွင္႔ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကိုတြန္းအား ရမည္ဟုေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ ျမန္မာေရးရာေျပာၾကားခဲ႔ရာ ဝမ္ယိက လက္ရွိအေရးၾကီးဆံုး ကိစၥသည္ ျမန္မာႏွင္႔ဘဂၤလားေဒ႔ရွ္တိုင္ပင္ေဆြးေႏြးရန္တြန္းအားေပးျပီး ပထမတစ္သုတ္ ျပန္လည္ေပးပို႔ေရးလုပ္ငန္းကို အျမန္ဆံုးေဆာင္ရြက္ရန္ ျဖစ္သည္ဟုေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း ဆင္ဟြာသတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio