• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ယီမင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္လက္ေတြ႔က်က်အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရန္ တရုတ္ကိုယ္စားလွယ္ပန္ၾကား

(GMT+08:00) 2019-01-11 14:12:05

ကုလသမဂဆိုင္ရာတရုတ္အၿမဲတမ္းကိုယ္စားလွယ္မာေက်ာေရႊ႔က ၉ ရက္ေန႔က က်င္းပခဲ့ေသာ ကုလသမဂလံုျခံဳေရးေကာင္စီ ယီမင္ျပႆနာဆိုင္ရာ တံခါးဖြင့္အစည္း အေဝးတြင္ သက္ဆိုင္ရာတို႔က ယီမင္ျငိမ္းခ်မ္းေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို လက္ေတြ႔က်က် အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ျပီး ဟိုေဒဒါဟ္ အပစ္အခတ္ရပ္စဲေရးသေဘာတူစာခ်ဳပ္ကို တင္းက်ပ္စြာ လိုက္နာေဆာင္ရြက္ကာ အက်ိဳးသက္ေရာက္မႈရွိေသာ ေဆြးေႏြးေရးျဖစ္စဥ္ကို ဆက္တိုက္တြန္းအားေပးသင့္ေၾကာင္း၊ ကုလသမဂၢအေနႏွင့္ က်ားကန္ေပးသည့္ အခန္းက႑မွ ဆက္လက္ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သင့္ေၾကာင္း ပန္ၾကားလိုက္သည္ဟု ဆင္ဟြာ သတင္းအရသိရပါသည္။

 

   Webradio