• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ ဗီယက္နမ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဝင္ေငြ ရာခိုင္ႏႈန္း၂၀တိုးလာ

(GMT+08:00) 2019-01-11 14:10:00

ဗီယက္နမ္ခရီးသြားလုပ္ငန္းဦးစီးဌာနခ်ဳပ္ မၾကာခင္က ေနာက္ဆံုးထုတ္ အစီရင္ခံစာတြင္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္၌ ဗီယက္နမ္ေရာက္ ကမၻာလွည့္ခရီးသည္ဦးေသည္ ၁၅၅သိန္းရွိျပီး ယမန္ႏွစ္အလားတူအခ်ိန္ပိုင္းကထက္ ရာခိုင္ႏႈန္း၂၀ခန္႔တိုးလာ၍ ဝင္ေငြ ၂၁.၄ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာခဲ့ေၾကာင္း၊ ၎အနက္ ဗီယက္နမ္ေရာက္တရုတ္ခရီးသြား ဦးေရမွာ အမ်ားဆံုးျဖစ္ကာ ၅သန္းခန္႔ရွိျပီး ယမန္ႏွစ္ကထက္ ၂၃.၉ရာခိုင္ႏႈန္းတိုးလာခဲ့ေၾကာင္း၊ တရုတ္ႏိုင္ငံျပီးလွ်င္ ေတာင္ကိုရီးယားႏွင့္ ဂ်ပန္မွ ခရီးသြားဦးေရမွာ ၃၄သိန္းႏွင့္ ၈သိန္း၂ေသာင္း၆ေထာင္အသီးသီးရွိေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္ဟု တရုတ္စီးပြားေန႔စဥ္သတင္းစာမွ သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio