• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ မိန္႔ခြန္း ေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2018-12-31 19:21:07


၂၀၁၉ခုႏွစ္ ေရာက္ခါနီး အခါသမယတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ တရုတ္ မီဒီယာ အုပ္စုႏွင္႔ အင္တာနက္မွတစ္ဆင္႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္ မိန္႔ခြန္းကို ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ရဲေဘာ္မိတ္ေဆြမ်ားခင္ဗ်ား၊ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ က်ေရာက္ပါေတာ႔မည္။ မိမိသည္ ပီကင္းတြင္ ႏွစ္သစ္ကူး ႏႈတ္ခြန္းဆက္သလုိက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္က ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ စိန္ေခၚမႈႏွင္႔ အခက္အခဲမ်ားစြာကို ေက်ာ္လႊားၿပီး စီးပြားေရး ပိုမိုေကာင္းမြန္စြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈကို တြန္းအားေပးကာ စီးပြားေရး တြန္းအားေပးမႈသစ္မ်ားကို ေဖာ္ထုတ္၍ စီးပြားေရးကို တရားနည္းလမ္းက်သည့္ ေဘာင္အတြင္းတြင္ ထိန္းခ်ဳပ္ႏိုင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေလထု၊ေရႏွင္႔ ေျမဆီလႊာ ညစ္ညမ္းမႈ မရွိေစရန္ သဘာဝ ပတ္ဝန္းက်င္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး လုပ္ငန္းကို ေခ်ာေမာ အဆင္ေျပစြာ တြန္းအားေပးၿပီး ျပည္သူမ်ား၏ စားဝတ္ေနေရး အရွိန္ျမွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ကာ ျပည္သူမ်ား၏ ေနထိုင္မႈ ဘဝသည္ ဆက္တိုက္ ေကာင္းမြန္လာေၾကာင္း၊ ပီကင္း၊ ထ်န္းက်င္းႏွင္႔ ဟိုေပ တစ္ေျပးညီ ျဖစ္ေစရန္ တက္ညီလက္ညီ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရး၊ ယန္ဇီျမစ္ စီးပြားေရး ရပ္ဝန္း ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေစေရးႏွင္႔ ကြမ္တုန္း-ေဟာင္ေကာင္-မကာအုိ ပင္လယ္ေကြ႔ ေဒသႀကီး တည္ေဆာက္ေရး အပါအဝင္ ႏိုင္ငံေတာ္ မဟာဗ်ဴဟာမ်ားကို ေျခလွမ္းမွန္မွန္ျဖင္႔ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္ေနေၾကာင္း၊ ယင္းမ်ားသည္ တရုတ္ တိုင္းရင္းသား လူမ်ိဳးစုမ်ား၏ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းျခင္းေၾကာင္႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္က ထုတ္လုပ္သည္ျဖစ္ျခင္း၊ တရုတ္ျပည္က တီထြင္ဖန္တီးျခင္းႏွင္႔ တရုတ္ျပည္က တည္ေဆာက္ျခင္းမ်ား ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္လာျခင္းသည္ တရုတ္ျပည္၏ အသြင္အျပင္ကို ေျပာင္းလဲေစခဲ႔ေၾကာင္း၊ ခ်န္အို-အမွတ္ ၄ စူးစမ္းေလ႔လာေရး အာကာသယာဥ္ ေအာင္ျမင္စြာ လႊတ္တင္ခဲ႔ျခင္း၊ ဒုတိယ အစင္း ေလယာဥ္တင္ သေဘၤာ စမ္းသပ္ ခုတ္ေမာင္းျခင္း၊ တရုတ္ျပည္ထုတ္ အႀကီးစား ကုန္းေရႏွစ္သြယ္ ေလယာဥ္သည္ ေရျပင္ေပၚမွ ပထမဆံုး အႀကိမ္ ပ်ံသန္းျခင္း၊ တစ္ကမၻာလံုး အတြက္ ေပတို-လမ္းေၾကာင္းျပ စနစ္ ဝန္ေဆာင္မႈ ေပးႏိုင္ျခင္းသို႔ ခိုင္မာျပတ္သားသည့္ ေျခလွမ္းတစ္လွမ္း တက္လွမ္းျခင္း စသည္မ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ သိပၸံပညာရွင္အားလံုး၊ အင္ဂ်င္နီယာအားလံုး၊ လက္မႈပညာသည္အားလံုး၊ တည္ေဆာက္သူအားလံုးႏွင္႔ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္သူအားလံုးကို အေလးျပဳေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ တရုတ္ျပည္၏ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး လုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈ မ်ားစြာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တစ္ျပည္လံုးတြင္ ၁၂၅ခရိုင္သည္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစၿပီး ေက်းလက္ေဒသမွ ဆင္းရဲသူ ၁၀သန္းကို ဆင္းရဲမႈမွ လႊတ္ေျမာက္ေစခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကင္ဆာေရာဂါ ကုသရန္ ေဆးဝါး ၁၇မ်ိဳး၏ ေစ်းႏႈန္းကို ေလွ်ာ႔ခ်ၿပီး ေဆးဝါးကုသမႈ အာမခံေရး အမည္စာရင္းတြင္ ထည့္သြင္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေရာဂါကုသျခင္းေၾကာင္႔ ဆင္းရဲမႈတြင္ က်ေရာက္သည့္ ျပႆနာကို တစ္ဆင္႔တိုး ေျဖရွင္းေပးေနေၾကာင္း၊ မိမိသည္ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး လုပ္ငန္းတြင္ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ေနၾကေသာ ေက်းရြာေကဒါေခါင္းေဆာင္ ၂သန္း၈သိန္းကို အၿမဲတမ္း မွတ္မွတ္ရရရွိေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔သည္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္း ေဆာင္ရြက္ၾကေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔သည္ ကိုယ္႔က်န္းမာေရးကို ကိုယ္အေလးဂရုျပဳပါေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က မိမိသည္ ဆင္းရဲသည့္ ျပည္သူမ်ားႏွင္႔ အခက္အခဲမ်ား ႀကံဳေတြ႔ရေသာ ျပည္သူမ်ားကို တေလွ်ာက္လံုး မွတ္မွတ္ရရရွိေနေၾကာင္း၊ မိမိသည္ စီခၽြမ္းျပည္နယ္ လ်န္စန္း စန္းဟိုေက်းရြာတြင္ ယီလူမ်ိဳး ၾကည္ေဟာ္ေယခ်ိဳႏွင္႔ ၾကယ္လ်က္အိုအာမူ မိသာစုႏွစ္ခုကို သြားေရာက္ၾကည့္ရႈခဲ႔ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ စန္းတုန္းျပည္နယ္ ၾကည္နန္းၿမိဳ႕ စန္းက်န္႔ရွီး ေက်းရြာတြင္ ေက်ာက္ရႊင္႔လိႏွင္႔ ၄င္း၏ မိသားစုႏွင္႔ အတူ စကားစျမည္ ေျပာၾကားခဲ႔ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ ေလ်ာင္နင္ျပည္နယ္ ဖူရႊင္႔ တုန္းဟြာယြမ္ လူေနရပ္ကြက္တြင္ ေနထိုင္သူ ခ်င္းယြိဖန္၏ အိမ္သို႔ သြားေရာက္ၿပီး ျပန္လည္ေနရာ ခ်ထားေရး အေျခအေနကို သိရွိရန္ ၾကည့္ရႈေမးျမန္းခဲ႔ေၾကာင္း၊ မိမိသည္ ကြမ္တုန္းျပည္နယ္ ခ်င္းယြမ္ လ်န္က်န္း-ေက်းရြာတြင္ ဆင္းရဲသူ လူယိဟိုႏွင္႔ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး နည္းလမ္းမ်ားႏွင္႔ ပတ္သက္၍ ေဆြးေႏြးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုအထိ ၄င္းတို႔၏ ရိုးသားျဖဴစင္မႈကို မိမိ မွတ္မိေနေသးေၾကာင္း၊ ယခု ႏွစ္သစ္ ေရာက္ခါနီးတြင္ ရပ္ေဆြရပ္မ်ိဳး မ်ား၏ေနထုိင္မႈ အဆင္႔အတန္း တစ္ေန႔တျခား တိုးတက္ျမွင္႔တင္လာႏိုင္မည္ဟု ဆုမြန္ေကာင္း ေတာင္းလိုက္ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားပါသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္သည္ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ တရုတ္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ က်င္႔သံုးခဲ႔သည့္ ႏွစ္၄၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ဂုဏ္ျပဳခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပါတီႏွင္႔ အစိုးရ လုပ္ငန္းဌာနမ်ားကို ဘက္စံု စနစ္တက် ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေစၿပီး အေရးႀကီး ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေဆာင္ရြက္ခ်က္ ၁၀၀ေက်ာ္ကို ထုတ္ျပန္က်င္႔သံုးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ပထမဆံုး အႀကိမ္ တရုတ္ျပည္ ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပဲြကို က်င္းပၿပီး ဟိုင္နန္ လြတ္လပ္ေသာ ကုန္သြယ္ေရး စမ္းသပ္ဇုန္ တည္���ဆာက္မႈကို စတင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ အရွိန္ျမွင္႔ က်င္႔သံုးျခင္းႏွင္႔ တရုတ္ျပည္မွ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈႏွင္႔ တံခါးဖြင္႔မႈ ဦးလည္မသုန္ က်င္႔သံုးရန္ စိတ္ပိုင္းျဖတ္ထားမႈကို တစ္ကမၻာလံုးက ေတြ႔ရေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲမႈေျခလွမ္းကို ဘယ္ေတာ႔မွ ရပ္စဲမည္ မဟုတ္ဘဲ တံခါးဖြင္႔မႈကို တိုးခ်ဲ႕က်င္႔သံုးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ျပည္၏ တကၠသိုလ္ဝင္ စာေမးပဲြ ျပန္လည္ ျပဳလုပ္ခဲ႔သည့္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ပထမအသုတ္ ဘဲြ႔ရေက်ာင္းသူေက်ာင္းသားအမ်ားစုသည္ ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ အၿငိမ္းစားယူၿပီး ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၀၀ျပည့္ႏွစ္ ေနာက္ပိုင္းတြင္ ေမြးဖြားခဲ႔သူမ်ားသည္ တကၠသိုလ္ေက်ာင္းတြင္ ဝင္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ၿမိဳ႕ျပမ်ားတြင္ အလုပ္အကိုင္ေနရာ ခ်ထားေပးသူ ဦးေရမွာ ၁၃သန္းရွိေၾကာင္း၊ ဆင္းရဲသားရပ္ကြက္မ်ား ျပဳျပင္ေရး လုပ္ငန္းတြင္ ေအာင္ျမင္မႈမ်ား ရရွိၿပီး အိမ္သစ္ ၅သန္း ၈သိန္းကို ေဆာက္လုပ္ေပးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေဟာင္ေကာင္၊ မကာအုိႏွင္႔ ထိုင္ဝမ္မွ ေနထိုင္သူမ်ားသည္ ေနထိုင္မႈ သက္ေသခံ လက္မွတ္မ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ က်ည္ဆန္ရထားျဖင္႔ ေဟာင္ေကာင္သုိ႔ ေရာက္ရွိႏိုင္ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ စည္ပင္သာယာမႈ၊ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္မႈႏွင္႔ ရွင္သန္မႈ မ်ားစြာရွိေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ အစြမ္းကုန္ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းေနၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ အိပ္မက္ကို လိုက္လံရွာေဖြသူ ျဖစ္ၾကေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခု မိမိသည္ နာမည္အခ်ိဳ႕ကို ေျပာခ်င္ပါေၾကာင္း၊ ယင္းထဲတြင္ တပ္မေတာ္ သူရဲေကာင္းႏွင္႔ စံျပတပ္မွဴးတပ္သား လင္ကၽြင္႔ေဒႏွင္႔ က်န္းေခ်ာ၊ ဝမ္ၾကည့္ဆိုင္၊ ဟြမ္ခၽြင္၊ စုန္႔ယဲြ႔ဆိုင္၊ က်န္းခိုင္းပင္ႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ႏွင္႔ ျပည္သူမ်ား အတြက္ အျခား အသက္ဆံုးရံႈးသူမ်ား ပါဝင္ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ၄င္းတို႔ကို အတုယူၿပီး ထာဝစဥ္ တမ္းတသတိရသင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၂၀၁၈ခုႏွစ္တြင္ မိတ္ေဆြသစ္ႏွင္႔ မိတ္ေဆြေဟာင္းမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္သို႔ လာေရာက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ကၽြန္ေတာ္တို႔သည္ ပိုေအာ္ အာရွ ဖိုရမ္၊ ရွန္ဟိုင္း ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အဖဲြ႔ ခ်င္းေတာင္ ထိပ္သီး အစည္းအေဝး၊ တရုတ္-အာဖရိက ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး ဖိုရမ္ ပီကင္း ထိပ္သီး အစည္းအေဝးစသည္မ်ားကို က်င္းပၿပီး တရုတ္ျပည္၏ သေဘာထားႏွင္႔ ခံယူခ်က္မ်ားကို ေဖာ္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ မိမိႏွင္႔ လုပ္ေဖာ္ကိုင္ဖက္မ်ားသည္ ႏိုင္ငံမ်ားစြာတြင္ ခရီးလွည့္လည္ၿပီး အေရးႀကီးသည့္ သံတမန္ေရး လႈပ္ရွားမႈမ်ားတြင္ ပါဝင္တက္ေရာက္ကာ ႏိုင္ငံ အသီးသီးမွ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ားႏွင္႔ က်ယ္ျပန္႔စြာ ကူးလူးဖလွယ္ကာ ခ်စ္ၾကည္ေရးကို ခိုင္မာေစၿပီး ယံုၾကည္မႈကို တိုးပြားေစေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ မိမိတို႔သည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ တည္ေထာင္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ ၇၀ျပည့္ေျမာက္ျခင္းကို ႀကီးက်ယ္ခမ္းနားစြာ ဂုဏ္ျပဳမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ျပည္သူမ်ားသည္ တရုတ္ျပည္သူ႔ သမၼတ ႏိုင္ငံ၏ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္ ျဖစ္ၿပီး မိမိတို႔ အာဏာက်င္႔သံုးရန္ အတြက္ ခိုင္မာသည့္ အေျခခံ အုတ္ျမစ္လည္း ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လြန္ခဲ႔သည့္ ႏွစ္ေပါင္း ၇၀ခန္႔အတြင္း တရုတ္ျပည္သူမ်ားသည္ ကိုယ္႔အားကိုယ္ကိုးၿပီး အပင္ပန္းခံ၍ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းကာ တစ္ကမၻာလံုးက အာရံုစိုက္ၾကေသာ တရုတ္ အံ႔ခ်ီးဖြယ္ရာမ်ားကို ဖန္တီးေပးခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ၂၀၁၉ခုႏွစ္တြင္ အခြင္႔ေကာင္းမ်ား ရွိမည့္ အျပင္၊ စိန္ေခၚမႈမ်ားလည္း ရွိမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ လက္တဲြ အားထုတ္ႀကိဳးပမ္းၾကရန္ လိုေၾကာင္း၊ လုပ္ငန္းကုမၸဏီမ်ား၏ ဝန္ထုပ္ဝန္ပိုး ေလွ်ာ႔ေပါ႔ရန္ အတြက္ အခြန္ႏွင္႔ စရိတ္မ်ား ေလွ်ာ႔ခ်ေရး မူဝါဒႏွင္႔ ေဆာင္ရြက္ခ်က္မ်ားကို ဆက္လက္ လက္ေတြ႔ေဆာင္ရြက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ လူေတာ္လူေကာင္းမ်ားကို ေလးစားၿပီး ၄င္းတို႔၏ ဆန္းသစ္တီထြင္ႏိုင္စြမ္းႏွင္႔ တီထြင္ဖန္တီး   ႏိုင္စြမ္းကို အျပည့္အဝ ေဖာ္ထုတ္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေအာက္ေျခအဆင္႔ ေခါင္းေဆာင္မ်ား၏ ထင္ျမင္ခ်က္ႏွင္႔ အႀကံေပးခ်က္မ်ား ကို ၾကားနာမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ေက်းလက္ေဒသရွိ ဆင္းရဲသူ ဦးေရ ၁၀သန္းေက်ာ္၏ ဆင္းရဲမႈ ပေပ်ာက္ေစေရး လုပ္ငန္းကို မူလစီစဥ္ထားသည့္ အတိုင္း ေဆာင္ရြက္ၿပီးစီးမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ အၿငိမ္းစားယူသည့္ စစ္မႈထမ္းမ်ားကို ဆက္လက္ အေလးထား အာရံုစိုက္မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၄င္းတို႔သည္ ႏိုင္ငံေတာ္ ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ေရး အတြက္ အက်ိဳးျပဳ စြမ္းေဆာင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ေခ်ာပို႔လုပ္ငန္း ေဆာင္ရြက္သူ၊ ၿမိဳ႕ျပသန္႔ရွင္းေရး ေဆာင္ရြက္သူ၊ တကၠစီေမာင္းသူႏွင္႔ အျခား အလုပ္လုပ္ကိုင္ေဆာင္ရြက္သူမ်ားသည္ အပတ္တကုတ္ အလုပ္လုပ္ေနၾကေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ၄င္းတို႔ကို ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ယခု မိမိတို႔သည္ ႏွစ္ေပါင္း ၁၀၀တြင္ မႀကံဳစဖူး ႀကီးမားေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေန ေျပာင္းလဲမႈကို ရင္ဆိုင္ေနရေၾကာင္း၊ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေန မည္သို႔ ေျပာင္းလဲသည္ျဖစ္ေစ၊ တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ ႏိုင္ငံေတာ္ အခ်ဳပ္အျခာ အာဏာပိုင္မႈ၊ လံုၿခံဳမႈကို ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္ ယံုၾကည္မႈႏွင္႔ စိတ္ပိုင္းျဖတ္မႈသည္ ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔ ၿငိမ္းခ်မ္းေရး ထိန္းသိမ္းကာကြယ္ရန္၊ အတူ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး တိုးျမွင္႔ရန္ ရုိးသားျဖဴစင္ေသာ သေဘာထားသည္ ေျပာင္းလဲမည္ မဟုတ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ Belt and Road အတူတည္ေဆာက္ေရးကို တက္ၾကြစြာ တြန္းအားေပးၿပီး လူသားကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္း တည္ေဆာက္ေရးကို ဆက္လက္ တြန္းအားေပးကာ ပိုမိုစည္ပင္သာယာေကာင္းမြန္ေသာ ကမၻာကို တည္ေဆာက္ရန္ အတြက္ မေလွ်ာ႔ေသာဇဲြျဖင္႔ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က ႏွစ္သစ္ေခါင္းေလာင္းကို ထိုးေတာ႔မည္ ျဖစ္ေၾကာင္း၊ မိမိတို႔သည္ ယံုၾကည္မႈႏွင္႔ ေမွ်ာ္လင္႔ခ်က္အျပည့္ျဖင္႔ ၂၀၁၉ခုႏွစ္ကို ဆီးႀကိဳၾကပါစို႔ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က တရုတ္ျပည္ကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေၾကာင္း၊ ကမၻာ႔ကို ဆုေတာင္းလိုက္ပါေၾကာင္းလည္း ေျပာၾကားသည္။

ေနာက္ဆံုးတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္က အားလံုးကို ေက်းဇူးတင္ရွိပါေၾကာင္းျဖင္႔ နိဂံုးခ်ဳပ္လိုက္ပါသည္။

   Webradio