• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဘက္ေပါင္းစံု ကမၻာ အတြက္ အျပန္အလွန္ အက်ိဳးရွိေစေရးႏွင္႔ အတူေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရးကို ေဆာင္ၾကဥ္းလာ

(GMT+08:00) 2018-12-06 17:23:40

တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ဥေရာပႏွင္႔ လက္တင္ အေမရိက ၄ႏိုင္ငံမ်ားတြင္ တရားဝင္ ခရီးစဥ္ၿပီးဆံုးၿပီး ဂ်ီ-၂၀ ဗ်ဴႏိုေအရီးစ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ၿပီး ျဖစ္၍ ယခုလ ၆ရက္ေန႔က ပီကင္းသုိ႔ ျပန္လည္ ေရာက္ရွိခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္ သတင္းအရ သိရသည္။

ေပၚတူဂီ ႏိုင္ငံတြင္ ခရီးလွည့္လည္ရာ၌ ရွီက်င္႔ဖိန္က ကမၻာသည္ ျပႆနာႏွင္႔ စိန္ေခၚမႈမ်ားကို ရင္ဆိုင္ေနရေသာ္လည္း တရုတ္ျပည္ အေနႏွင္႔ အျပန္အလွန္ ေလးစားေရး၊ တန္းတူညီမွ်စြာ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ေရး၊ ၿငိမ္းခ်မ္းစြာ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး၊ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ အတူေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရးမူမ်ားကို စဲြကိုင္ၿပီး ႏိုင္ငံ အသီးသီးႏွင္႔ လက္တဲြကာ လူသားကံၾကမၼာ အသိုက္အဝန္းကို လက္တဲြ တည္ေဆာက္ရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္တြင္ တရုတ္ျပည္သည္ စိတ္ရင္းေစတနာျဖင္႔ ႏိုင္ငံ အသီးသီး၏ အသံကို ယခင္ကလို နားစြင္႔ၿပီး ၄င္းတို႔ႏွင္႔ ညွိႏိႈင္းေဆာင္ရြက္ကာ အခက္အခဲမ်ားကို ကိုင္တြယ္ေျဖရွင္းရန္ ႀကိဳးပမ္းေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္ ဘက္ေပါင္းစံု ဝါဒကို ခိုင္မာျပတ္သားစြာ အားေပးေထာက္ခံရန္၊ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္ေရးႏွင္႔ အတူ ေအာင္ျမင္မႈ ရရွိေရးကို တက္ႂကြစြာ တိုက္တြန္းရန္ အတြက္ ယခင္ကလို ေျဖရွင္းေရး နည္းလမ္းကို တင္ျပခဲ႔ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ဖက္ ေဆြးေႏြးပဲြတြင္ ျဖစ္ျဖစ္၊ ဘက္ေပါင္းစံု အစည္းအေဝးတြင္ ျဖစ္ျဖစ္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ က်ယ္ျပန္႔သည့္ ျမင္ကြင္းႏွင္႔ တာဝန္သိမႈ သေဘာထားကို ယခင္ကလို ျပသခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္ ရႈပ္ေထြးၿပီး အဆက္မျပတ္ ေျပာင္းလဲေသာ ႏိုင္ငံတကာ အေျခအေန တည္ၿငိမ္ေစရန္ အတြက္ အေထာက္အကူျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

တရုတ္ျပည္သည္ စပိန္၊ အာဂ်င္တီးနား၊ ပနားမား၊ ေပၚတူဂီႏွင္႔ ပူးတဲြေၾကညာခ်က္ (သို႔) ပူးတဲြ သတင္းျပန္တမ္းကို အသီးသီး ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီး Belt and Road အဆိုျပဳခ်က္ႏွင္႔ ၄င္း၄ႏိုင္ငံ၏ ဖံြ႔ၿဖိဳးတိုးတက္ေရး မဟာဗ်ဴဟာမ်ားႏွင္႔ သီးျခားစီ ညီညြတ္ေစရန္ ေဆာင္ရြက္ေၾကာင္း၊ ၄င္းမူေဘာင္အတြင္း ႏွစ္ဖက္တို႔သည္ တတိယ ေစ်းကြက္ ကူးလူး ဖလွယ္မႈႏွင္႔ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကို ျပဳလုပ္ၾကမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ဂ်ီ-၂၀ ဗ်ဴႏိုေအရီးစ္ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္မ်ား အစည္းအေဝးတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားေၾကာင္း၊ ထိပ္သီးအစည္းအေဝး အၿပီးတြင္ တရုတ္ ႏိုင္ငံေတာ္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္ႏွင္႔ အေမရိကန္ သမၼတ ထရန္႔တို႔ က်င္းပခဲ႔သည့္ ေတြ႔ဆံုေဆြးေႏြးပဲြ အေပၚ တစ္ကမၻာလံုးသည္ အာရံုစိုက္ၾကေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

ႏွစ္ဖက္ႏွင္႔ ဘက္ေပါင္းစံု အစည္းအေဝးႏွင္႔ ေဆြးေႏြးပဲြမ်ားတြင္ ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္သည္ ကမၻာေပၚက အႀကီးဆံုး ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံ၏ ထိပ္သီးေခါင္းေဆာင္ အေနႏွင္႔ ဖံြ႔ၿဖိဳးဆဲ ႏိုင္ငံမ်ား၏ သေဘာထား ရပ္တည္ခ်က္ျဖင္႔ မိန္႔ခြန္းေျပာၾကားရာတြင္ ႏိုင္ငံတကာ ကုန္သြယ္ေရး၌ ပြင္႔လင္းမႈ၊ သက္ညွာေထာက္ထားမႈႏွင္႔ စည္းမ်ဥ္းဥပေဒကို စဲြကိုင္ရမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ေဖာ္ျပသည္။

ဥကၠ႒ ရွီက်င္႔ဖိန္၏ ယခုအႀကိမ္ ခရီးစဥ္သည္ Belt and Road တည္ေဆာက္ေရးကို တြန္းအားေပးၿပီး မိတ္ဖက္ ဆက္ဆံမႈႏွင္႔ မိတ္ဖက္စိတ္ဓါတ္ကို နက္ရိႈင္းေစကာ ကမၻာ စီမံခန္႔ခဲြေရး ျဖစ္စဥ္တြင္ တက္ႂကြစြာ ပါဝင္ေဆာင္ရြက္ခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအိုင္က ေဖာ္ျပသည္။

   Webradio