• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

Belt&Roadတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ ဘက္စံုပါဝင္၍ တြန္းအားေပးမည္ဟု ေဆြစယ္အန္ဆို

(GMT+08:00) 2018-12-06 15:29:28

 မကာအိုအထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသ အုပ္ခ်ဳပ္ေရးမွဴးေဆြစယ္အန္သည္ ယခုလ ၅ရက္ေန႔က ပီကင္းသို႔ လာေရာက္ျပီး မကာအိုအထူးအုပ္ခ်ဳပ္ေရးေဒသအစိုးရကို ကိုယ္စားျပဳ၍ တရုတ္အမ်ိဳးသား ဖြံ႔ျဖိဳးေရးႏွင့္ ျပဳျပင္ေျပာင္းလဲေရး ေကာ္မီရွင္ႏွင့္ "Belt&Roadတည္ေဆာက္ေရးလုပ္ငန္းတြင္ မကာအိုမွ ဘက္စံုပါဝင္တြန္းအားေပးရန္ ေထာက္ခံေသာ အစီအစဥ္"ကို အတူခ်ဳပ္ဆိုခဲ့ေၾကာင္း၊ စာခ်ဳပ္ခ်ဳပ္ဆို၍ ႏွစ္ဖက္တို႔ ပူးတြဲကြန္ဖရင့္စနစ္ကို ခ်မွတ္ျခင္းသည္ ႏွစ္ဖက္လုပ္ငန္းဌာနမ်ားအၾကား ညွိႏႈိင္းတိုင္ပင္ျပီး ႏိုင္ငံေတာ္မွ လုပ္ငန္းတာဝန္မ်ားကို လက္ေတြ႔ေဖာ္ေဆာင္ရန္အတြက္ အက်ိဳးရွိမည္ဟု ေဆြစယ္အြန္က ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio