• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္-အာဖရိက အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈသည္၊ အာဖရိက ဖြ႔ံျဖိဳးေရး အတြက္ အေရးၾကီးစြမ္းေဆာင္မႈျပဳခဲ႔ေၾကာင္း တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာၾကား

(GMT+08:00) 2018-12-05 14:55:21

    တရုတ္နိုင္ငံျခားေရးဝန္ၾကီးဌာနမွ ေျပာေရးဆိုခြင္႔ရွိသူ ကင္စြမ္က၊ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ကိန္းဏန္းေထာက္ထားနွင္႔ ဥပမာမ်ားတြင္ တရုတ္နွင္႔အာဖရိကနိုင္ငံမ်ား စသည္႔ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားအၾကားျပဳလုပ္ခဲ႔သည္႔ အျပန္အလွန္အက်ိဳးရွိေစေသာ ပူးေပါင္း ေဆာင္ရြက္မႈမ်ားသည္၊ အာဖရိကစီးပြားေရးနွင္႔ လူမႈဖြ႔ံျဖိဳးေရးအတြက္ ၾကီးမားစြာ အေထာက္အကူူျပဳခဲ႔ျပီး၊ အေရးၾကီးစြမ္းေဆာင္မႈျပဳခဲ႔သည္ကို ျပဆိုေနေၾကာင္း ယခုလ ၄ ရက္ေန႔က က်င္းပသည္႔ ပံုမွန္သတင္းစာရွင္းလင္းပြဲ၌ ထုတ္ေဖာ္ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရသိရသည္။    

   Webradio