• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ႏိုင္ငံတကာ ေစ​တ​နာ့​၀န္ထမ္းေန႔တြင္ တရုတ္ျပည္ေဒသမ်ား၌ ေစတနာ႔လႈပ္ရွားမႈမ်ား ျပဳလုပ္

(GMT+08:00) 2018-12-05 14:52:00
ဒီဇင္ဘာလ ၅ရက္ေန႔က ႏိုင္ငံတကာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဒီဇင္ဘာလ ၁ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ မထမအၾကိမ္ ေစတနာ့၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာ စည္းမ်ဥ္းစည္းကမ္း 《 ေစတနာ႔၀န္ေဆာင္မႈ နည္းဥပေဒ》ကို ထုတ္ျပန္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ၄င္းဥပေဒ က်င္႔သံုးျပီးတစ္ႏွစ္အတြင္း တစ္ႏိုင္ငံလံုး ေစတနာ႔၀န္ေဆာင္မႈ အဖြဲ႔အစည္း ၁ေသာင္း ၂ ေထာင္ေက်ာ္ ရိွျပီး ေစတနာ႔၀န္ေဆာင္မႈဆိုင္ရာသတင္းအခ်က္အလက္စနစ္၌ မွတ္ပံုတင္သည္႔ ေစတနာရွင္မ်ား သန္းေပါင္းတစ္ရာေက်ာ္ရိွေၾကာင္း၊ ယခုႏွစ္က ၃၃ ႏွစ္ေျမာက္ ႏိုင္ငံတကာ ေစတနာ့၀န္ထမ္းေန႔ျဖစ္ေၾကာင္း သတင္းအရသိရပါသည္။
   Webradio