• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲသည္ ျမန္မာကုန္ပစၥည္းမ်ား တရုတ္ေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ အခြင္႔ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔သည္ဟုျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာတရုတ္စီးပြား ေရးသံမွဴးဆုိ

(GMT+08:00) 2018-11-11 11:01:31

ပထမအႀကိမ္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲကို ရွမ္ဟုိင္းၿမိဳ႕၌ က်င္းပေနသည္။ ယခုအႀကိမ္ျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္ေသာ ျမန္မာႏုိင္ငံဆုိင္ရာ တရုတ္စီးပြားေရးသံမွဴးရွဲ႕ကုိရွန္သည္ စီအာအုိင္သတင္းေထာက္ႏွင္႔ေတြ႔ဆံုရာတြင္ တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲသည္ ျမန္မာကုန္ပစၥည္းမ်ား တရုတ္ေစ်းကြက္သုိ႔ ဝင္ေရာက္ေသာ အခြင္႔ေကာင္းျဖစ္ႏုိင္ရန္ေမွ်ာ္လင္႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္ဟု စီအာအိုင္ သတင္းအရသိရသည္။

ရွဲ႕ကုိရွန္က ပထမအႀကိမ္တရုတ္ႏုိင္ငံတကာသြင္းကုန္ျပပြဲက်င္းပျခင္းသည္ တရုတ္ႏုိင္ငံ စီးပြားေရးညီမွ်မႈကို ပိုမိုအေလးထား၍ ႀကိဳးပမ္းအားထုတ္မႈမ်ားကို ျပဆိုထားၿပီး ကမၻာ႔ႏုိင္ငံအသီးသီးမွ က်ယ္ျပန္႔ေသာ အသိအမွတ္ျပဳမႈကို ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း ေျပာၾကားသည္။

   Webradio