• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ရွန္ဟိုင္းသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲသည္၊ ျမန္မာကုန္စည္မ်ား တရုတ္ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ဖို႔ အခြင္႔အခါေကာင္းဖန္တီးနိုင္ရန္ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး သံမွဴး ရွဲ႔ကိုရွန္ ေမွ်ာ္လင္႔

(GMT+08:00) 2018-11-08 15:07:25

     ပထမအၾကိမ္ တရုတ္နိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲကို ရွန္ဟိုင္းျမိဳ႔တြင္ က်င္းပ လ်က္ရွိသည္။ ယင္းျပပြဲသို႔ တက္ေရာက္သည္႔ ျမန္မာနိုင္ငံဆိုင္ရာ တရုတ္ကုန္သြယ္ေရး သံမွဴး ရွဲ႔ကိုရွန္သည္၊ စီအာအိုင္သတင္းေထာက္၏ အင္တာဗ်ဴးကို လက္ခံခဲ႔ရာ၌ သြင္းကုန္ ကုန္စည္ျပပြဲသည္၊ ျမန္မာကုန္စည္မ်ား တရုတ္ေစ်းကြက္သို႔ ဝင္ေရာက္ဖို႔ အတြက္ အခြင္႔အခါေကာင္းဖန္တီးနိုင္ရန္ ေမွ်ာ္လင္႔ပါေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္။

ရွဲ႔ကိုရွန္က ပထမအၾကိမ္တရုတ္နိုင္ငံတကာသြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲက်င္းပျခင္းသည္၊ တရုတ္ျပည္အေနနွင္႔၊ ကုန္သြယ္ေရးညီမွ်မႈပိုမိုအေလးထားရန္ ၾကိဳးပမ္းမႈမ်ားကို ျပဆိုေနျပီး၊ ကမၻာ႔နိုင္ငံအသီးသီးတို႔၏ ခ်ီးက်ဴးမႈမ်ား ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း၊ တရုတ္ျပည္သည္၊ နိုင္ငံၾကီး ဝတၱရား ကို အေလးထားရံုသာမက၊ လက္ေတြ႔က်က်ေဆာင္ရြက္လ်က္ရွိျပီး၊ ဖြ႔ံျဖိဳးျပီးနိုင္ငံမ်ားမွ သာမက၊ ပိုမိုမ်ားျပားေသာ ဖြ႔ံျဖိဳးဆဲနိုင္ငံမ်ားမွ ကုန္စည္္မ်ားကို သြင္းယူခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယင္းသည္၊ တရုတ္နွင္႔ နိုင္ငံအသီးသီးတို႔အၾကား ကုန္သြယ္ေရးအတြက္ အက်ိဳးရွိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ သည္။

ဆက္လက္၍ ရွဲ႔ကိုရွန္က၊ ျမန္မာအစိုးရအေနနွင္႔၊ ယခုအၾကိမ္ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ ကို အလြန္အေရးထားျပီး၊ အစိုးရကိုယ္စားလွယ္အဖြဲ႔နွင္႔ လုပ္ငန္းကုမၸဏီကိုယ္စားလွယ္ အဖြဲ႔မ်ားကို ေစလႊတ္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုအၾကိမ္ျပပြဲတြင္ ျပသေနသည္႔ ျမန္မာကုန္ပစၥည္းမ်ား၏ အရည္အေသြးမွာ အလြန္ေကာင္းမြန္ျပီး၊ တရုတ္ေစ်းကြက္တြင္ လိုအပ္ေသာ ကုန္ပစၥည္း မ်ား လည္းျဖစ္ေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟု သတင္းအရသိရသည္။

 

   Webradio