• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က စြန္ေထာႏွင္႔ ေတြ႔ဆံု

(GMT+08:00) 2018-11-08 14:52:28

ျမန္မာႏုိင္ငံ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ ဥကၠ႒၊ ႏုိင္ငံေတာ္၏ အတုိင္ပင္ခံပုဂၢိဳလ္ ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္သည္ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ ပါတီ ဗဟုိေကာ္မတီ ႏုိင္ငံတကာ ဆက္ဆံေရး ဝန္ၾကီး စြန္ေထာႏွင္႔ ႏုိဝင္ဘာလ ၆ရက္ေန႔က ေနျပည္ေတာ္၌ ေတြ႔ဆံုခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

စြန္ေထာက တရုတ္၊ျမန္မာတုိ႔သည္ အိမ္နီးခ်င္းေကာင္းႏုိင္ငံျဖစ္ေၾကာင္း၊ တရဳတ္ႏုိင္ငံသည္ တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ လြန္စြာ အေလးထား ေၾကာင္း၊ တရုတ္ကြန္ျမဴနစ္ပါတီသည္ ဒီမုိကေရစီအဖြဲ႔ခ်ဳပ္ႏွင္႔ ေပါင္းသင္းဆက္ဆံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈကုိ နက္ရိႈင္းေစျပီး တရုတ္-ျမန္မာ ဆက္ဆံေရး ေကာင္းမြန္စြာ ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္ရန္ တြန္းအားေပးလုိေၾကာင္း စြန္ေထာက ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

ေဒၚေအာင္ဆန္းစုၾကည္က ျမန္မာႏုိင္ငံသည္ ျမန္မာ-တရုတ္ ခ်စ္ၾကည္ေရးကုိ တန္ဖုိးထားျပီး တရုတ္ႏုိင္ငံမွ တင္ေပးေသာ အကူအညီမ်ားကုိ ေက်းဇူးတင္ရွိေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏုိင္ငံ လုပ္ငန္းစဥ္ၾကီးမ်ား ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကုိ ပိုမုိလ်င္ျမန္စြာ တြန္းအားေပးျပီး အာဏာရပါတီမ်ားအၾကား ကူးလူးဖလွယ္ေရးကုိ တိုးျမွင္႔ကာ ႏွစ္ဖက္ ဆက္ဆံေရး ဖြံ႔ျဖိဳးတုိးတက္မႈကုိ တြန္းအားေပးလုိေၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio