• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ဆဌမ အၾကိမ္ တရုတ္-အာရပ္နုိင္ငံမ်ား စြမ္းအင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ပူးတဲြ ျပန္တမ္း ခ်ဳပ္ဆုိ

(GMT+08:00) 2018-11-08 11:59:47

အီဂ်စ္နုိင္ငံ ကုိင္ရုိျမိဳ႔၌ က်င္းပေသာ ဆဌမ အၾကိမ္ တရုတ္-အာရပ္နုိင္ငံမ်ား စြမ္းအင္ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္ေရး အစည္းအေဝးတြင္ ပူးတဲြ ျပန္တမ္း ခ်ဳပ္ဆုိၿပီး ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က က်င္းပၿပီးစီးခဲ႔ေၾကာင္း၊ ယခုအၾကိမ္ အစည္းအေဝးတြင္၊ တရုတ္နွင္႔ အာရပ္နုိင္ငံမ်ားသည္ ေရနံနွင္႔ သဘာဝဓါတ္ေငြ႔၊ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားနွင္႔ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အား ကြန္ရက္ ဆက္သြယ္ေရး၊ အစဥ္တစုိက္ အသုံးျပဳနုိင္ေသာ စြမ္းအင္၊ န်ဴကလီးယား စြမ္းအင္ကုိ ျငိမ္းခ်မ္းစြာ အသုံးျပဳေရးနွင္႔ ရင္းနွီးျမွဳပ္နွံေရး ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ စသျဖင္႔နွင္႔ ပတ္သက္ၿပီး သေဘာတူညီမႈ မ်ားစြာ ရရွိခဲ႔ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

တရုတ္နုိင္ငံေတာ္ စြမ္းအင္ေရးရာ ဦးစီးဌာန ဒုညႊန္ၾကားေရးမႉးခ်ဳပ္ လ်ဴေပါင္ဟြာနွင္႔ အီဂ်စ္ လွ်ပ္စစ္ဓါတ္အားနွင္႔ အစဥ္တစုိက္ အသုံးျပဳနုိင္ေသာ စြမ္းအင္ေရးရာ ဝန္ၾကီးဌာန ဝန္ၾကီးလက္ေထာက္(၁) မုိဟန္မက္ ေမာ္စာ ေအာ္မ္ရန္ တုိ႔သည္ အထက္ပါ ပူးတဲြ ျပန္တမ္းကုိ ပူးတဲြ လက္မွတ္ေရးထုိး ခ်ဳပ္ဆုိခဲ႔ၾကေၾကာင္း သတင္းရရွိပါသည္။

   Webradio