• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

ပဥၥမ အၾကိမ္ နုိင္ငံတကာ အင္တာနက္ အစည္းအေဝး ဖြင္႔လွစ္

(GMT+08:00) 2018-11-08 09:52:06

ပဥၥမ အၾကိမ္ နုိင္ငံတကာ အင္တာနက္ အစည္းအေဝးကုိ ယခုလ ၇ ရက္ေန႔က တရုတ္ျပည္ က်ဲ႕က်န္းျပည္နယ္ ဝူက်င္႔ျမိဳ႔၌ ဖြင္႔လွစ္ခဲ႔ရာ ကမၻာ႔ နုိင္ငံနွင္႔ေဒသ ၇၆ ခုမွ ဧည္႔သည္ေတာ္ ၁၅၀၀ ေက်ာ္တုိ႔သည္ အစည္းအေဝးသုိ႔ တက္ေရာက္ေနေၾကာင္း၊ ယခု အၾကိမ္ အစည္းအေဝး၏ ေဆာင္ပုဒ္သည္ "အျပန္အလွန္ ယုံၾကည္ၿပီး အတူ စီမံခန္႔ခဲြေသာ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ ကမၻာၾကီးကုိ ဖန္တီးၿပီး အင္တာနက္ ကံၾကမၼာ အသုိက္အဝန္းကုိ လက္တဲြ ထူေထာင္ျခင္း" ျဖစ္ေၾကာင္း စီအာအုိင္ သတင္းအရ သိရပါသည္။

ဖြင္႔ပဲြအခမ္းအနားတြင္ ကမၻာ႔ ပညာမူပုိင္ခြင္႔အဖဲြ႔ ဒါရုိက္တာခ်ဳပ္ ကပ္ရီသည္ ဒစ္ဂ်စ္တယ္ စီးပြါးေရးနွင္႔ နုိင္ငံတကာ အင္တာနက္ စီမံခန္႔ခဲြေရး စည္းစနစ္ တရားမွ်တစြာနွင္႔ တရားနည္းလမ္းက်စြာ တုိးတက္လာေအာင္ တြန္းအားေပးေရးဆုိင္ရာ အဓိပၸါယ္မ်ားကုိ ရွင္းလင္း ေျပာၾကားခဲ႔ပါသည္။

   Webradio