• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

အေမရိကန္ အလယ္အလတ္ ေရြးေကာက္ပဲြ ၿပီးဆုံး

(GMT+08:00) 2018-11-08 09:33:09
အေမရိကန္ မီဒီယာမ်ားမွ ယခုလ ၆ ရက္ေန႔ညက သတင္းအရ၊ ဒီမုိကေရစီ ပါတီသည္ အလယ္အလတ္ ေရြးေကာက္ပဲြတြင္ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစုကုိ ရရွိသျဖင္႔ ေအာက္လႊတ္ေတာ္ ထိန္းခ်ဳပ္ပုိင္ခြင္႔ကုိ ျပန္လည္ ရယူမွာ ျဖစ္ၿပီး ရီပတ္ဗလစ္ကင္ပါတီက အထက္လႊတ္ေတာ္ အမတ္ေနရာ အမ်ားစုကုိ ဆက္လက္ ရယူနုိင္ခဲ႔ေၾကာင္း၊ သုိ႔ျဖစ္၍ အေမရိကန္ လႊတ္ေတာ္သည္ "ကဲြျပား" ေခတ္ကာလသုိ႔ ေနာက္ထပ္ တစ္ၾကိမ္ ဝင္သြားမည္ ျဖစ္ေၾကာင္း ဆင္ဟြာ သတင္းအရ သိရပါသည္။
   Webradio