• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

၂၀၁၉ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္အစီရင္ခံစာကို ကမၻာ႔ဘဏ္ထုတ္ျပန္

(GMT+08:00) 2018-11-06 14:59:11

မၾကာခင္က ကမၻာ႔ဘဏ္သည္ ၂၀၁၉ စီးပြားကုန္သြယ္ေရးပတ္ဝန္းက်င္ အစီရင္ခံစာကုိ ထုတ္ျပန္ခဲ႔ၿပီး ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအဆင္ေျပေခ်ာေမြ႔ရန္လုပ္ေဆာင္မႈသည္ စာရင္းထဲရွိ ႏုိင္ငံႏွင္႔ေဒသ ၁၉၀ ထဲတြင္ ၁၇၁ ေနရာတြင္ တည္ရွိၿပီး လြန္ခဲ႔သည္႔ႏွစ္ႏွင္႔ အလားတူ အာဆီယံႏုိင္ငံမ်ားအနက္ အနိမ္႔ဆံုးေနရာရွိသည္ဟု စီအာအုိင္သတင္းအရသိရ သည္။

၂၀၁၇ခုႏွစ္ ဇြန္လက ျမန္မာႏုိင္ငံဒုသမၼတဦးျမင္႔ေဆြက ျမန္မာအစုိးရသည္ အခ်ိန္ ၃ ႏွစ္ယူကာ ျမန္မာႏုိင္ငံ၏ စီးပြားေရးအဆင္ေျပေခ���ာ႔ေမြ႔ေစရန္လုပ္ေဆာင္မႈကို ကမၻာ႔ ေနရာ ၁၀၀ ထဲသို႔ ျမွင္႔တင္မည္ဟု ေျပာၾကားခဲ႔ဖူးသည္။၂၀၁၈ခုႏွစ္ ေဖေဖၚဝါရီလက စီးပြားေရးႏွင္႔ကူးသန္းေရာင္းဝယ္ေရးဝန္ႀကီးဌာနမွ ဒုဝန္ႀကီးဦးေအာင္ထူးကလည္း တူညီေသာ ကတိျပဳခ်က္ ကို ထပ္မံေျပာၾကားခဲ႔သည္ဟုသိရသည္။

   Webradio