• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

CIIEမွတဆင့္ နီေပါႏွင့္နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈ ျမွင့္တင္ရန္ ေမွ်ာ္လင့္သည္ဟု နီေပါဆိုင္ရာတရုတ္သံအမတ္ၾကီးဆို

(GMT+08:00) 2018-11-06 14:56:15

ယခုလ ၅ရက္ေန႔က နီေပါဆိုင္ရာတရုတ္သံအမတ္ၾကီးယူဟုန္က စီအာအိုင္သတင္းေထာက္ႏွင့္ ေတြ႔ဆံုရာတြင္ ပထမအၾကိမ္ တရုတ္ႏိုင္ငံတကာ သြင္းကုန္ကုန္စည္ျပပြဲ(CIIE)မွတဆင့္ နီေပါႏိုင္ငံႏွင့္ စီးပြားေရး၊ ယဥ္ေက်းမႈစေသာ နယ္ပယ္အသီးသီး၌ ပူးေပါင္းေဆာင္ရြက္မႈမ်ားကို ဆက္လက္တြန္းအားေပးမည္ျဖစ္ေၾကာင္း၊ ႏွစ္ႏိုင္ငံအက်ိဳးတူတိုးတက္ျခင္း အေကာင္အထည္ေဖာ္ေဆာင္ရြက္ျပီး ျပည္သူလူထုမ်ားအၾကား ခ်စ္ၾကည္ေရးဖလွယ္မႈကို တြန္းအားေပးလိုပါၾကာင္း ေျပာၾကားခဲ့သည္ဟု စီအာအိုင္သတင္းအရ သိရပါသည္။

   Webradio