• ဆက္သြယ္ရန္•  ျမန္မာဘာသာဌာနအေၾကာင္း
   

တရုတ္လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္၊ ဂ်ီနီဗါ၌ "တရုတ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ဖြ႔ံျဖိဳးေရးနွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးတိုးတက္မႈ"ေဆာင္ပုဒ္ျဖင္႔ အစည္းအေဝး က်င္းပ

(GMT+08:00) 2018-11-06 10:53:25

       ကုလသမဂၢလူ႔အခြင္႔အေရးေကာင္စီ နိုင္ငံအလိ္ုက္ လူ႔အခြင္႔အေရးစိစစ္ေရးလုပ္ငန္း အဖြဲ႔မွ ၃၁ ၾကိမ္ အစည္းအေဝးက်င္းပသည္႔အေတာအတြင္း တရုတ္ျပည္မွ လူမႈေရး အဖြဲ႔အစည္းမ်ားသည္၊ ယခုလ ၅ ရက္ေန႔ ညေနပိုင္းက ဆြစ္ဇာလန္နိုင္ငံ ဂ်ီနီဗါျမိဳ႔၌ တရုတ္တိုင္းရင္းသားလူမ်ိဳးစု ဖြ႔ံျဖိဳးေရးနွင္႔ လူ႔အခြင္႔အေရးတိုးတက္မႈ"ေဆာင္ပုဒ္ျဖင္႔ အစည္းအေဝးကို ပူးတြဲက်င္းပခဲ႔ၾကေၾကာင္း၊ ဂ်ီနီဗါဆိုင္ရာ နိုင္ငံအသီးသီးမွ သံတမန္ အရာရွိမ်ား၊ သက္ဆိုင္ရာ နိင္ငံတကာ အဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ အရာရွိမ်ားနွင္႔ ျပည္တြင္း ျပည္ပ လူမႈေရးအဖြဲ႔အစည္းမ်ားမွ ကိုယ္စားလွယ္ ၇၀ တို႔သည္၊ ယင္းအစည္းအေဝးသို႔ တက္ေရာက္ခဲ႔ၾကေၾကာင္း စီအာအုိင္ကေဖာ္ျပသည္။

 

   Webradio